Policija identifikovala osobu koja je prijetila Abazoviću preko društvenih mreža

 Policija identifikovala osobu koja je prijetila Abazoviću preko društvenih mreža

foto Vlada Crne Gore

Uprava policije obavijestila je Savjet za građansku kontrolu rada policije da je identifikovala osobu koja je putem društvenih mreža prijetila predsjedniku Građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću i da je rad na tom predmetu u toku, s obzirom da se to lice nalaziu inostranstvu, piše Pobjeda.

“Shodno zakonskim procedurama, Dritan Abazović i svi oni koji posjeduju bilo kakve informacije o njegovoj ugroženosti imaju mogućnost da obavijeste nadležne državne organe o eventualnim saznanjima”, navodi se u odgovoru direktora UP Veselina Veljovića Savjetu.

Veljović je kazao da na osnovu prikupljenih podataka Sektora kriminalističke policije, Centra bezbjednosti Podgorica i Centra bezbjednosti Bar, ne postoje operativni podaci i saznanja koji ukazuju da je Abazoviću ugrožena bezbjednost.

Takođe, navodi i da se 27. novembra sastao sa predstavnicima policije iz Albanije i Kosova, koji su kazali da do sada ne postoje operativna saznanja niti konkretne informacije o ugroženosti bilo kog crnogorskog građanina ili političkog lidera. “Dan” je 25. novembra objavio da je Abazoviću prijetio je član kriminalne grupe kosovskog narko-bosa Nasera Keljmendija.

Veljović je, povodom dopisa tog tijela, a koji seodnosi na navode Gradanskog pokreta URA da je Abazoviću ugrožena bezbjednost, kazao da Uprava policije u kontinuitetu preduzima zakonom propisane aktivnosti na Abazovićevoj zaštiti.

Direktor UP navodi da je izvršni direktor GP URA Zoran Mikić3. septembra Upravi policije podnio zahtjev za izradu bezbjednosne procjene ugroženosti Abazovića i njegove imovine.

Uprava policije je Zahtjev proslijedila Agenciji za nacionalnu bezbjednost radi daljih radnji jer je shodno Odiuci o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije, ovaj državni organ nadležan za izradu bezbjednosne procjene stepena ugroženosti”.

Pored navedenog, dodaje Veljović, Uprava policije je pristupila i aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja saznanja o ugroženosti Abazovića. “Tačnije, zahtjev za prikupljanje svih operativnih podataka i saznanja u vezi eventualne bezbjednosne ugroženosti Dritana Abazovića, od strane Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata upućen je Sektoru kriminalisticke policije, Centru bezbjednosti Podgorica i Centru bezbjednosti Bar.”

Uprava policije, ističe Veljović,u periodu od podnijetog zahtjeva preduzima operativne mjere i radnje u cilju zaštite Abazovića.

“Zoran Mikic je pozvan u Upravu policije radi sastanka sa pomoćnikom direktora Uprave policije Draganom Blagojevićem. On je tom prilikom upoznat o preduzetim mjerama i radnjama iz domena Uprave policije na okolnosti zahtjeva za izradu bezbjednosne procjene ugroženosti Dritana Abazovića, Sastanak je odrzan 22. septembra 2020. godine.

Upravi policije je Agencija za nacionalnu bezbjednost dostavila dokument u kojem je naznačeno da na osnovu svih podataka kojima raspolaze taj državni organ ne postoje operativni podaci i saznanja koji ukazuju da je Dritanu Abazoviću ugrožena bezbjednost, Takođe, na osnovu prikupljenih podataka Sektora kriminalističke policije, Centra bezbjednosti Podgorica i Centra bezbjednosti Bar, ne postoje operativnipodaci i saznanja koji ukazuju da je Dritanu Abazoviću ugrožena bezbjednost.”

Sa svim navedenim je upoznat i Mikić, dodaje direktor UP, kada mu je i saopšteno da će nadležne bezbjednosne službe nastaviti sa prikupljajanjem svih podataka i saznanja koja se tiču bezbjednosti Abazovića.”Te da će se ti podaci centralizovati, sagledavati, procjenjivati, i da će, ukoliko se za tim ukaže opravdana potreba, uz međusobnu komunikaciju sa Mikićem i Abazovićem, Uprava policije preduzeti i druge potrebne mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti.”

Osim toga, dodaje Veljović, Mikiću je saopšteno da će Uprava policije, iz preventivnih razloga, u narednom periodu preduzimati “određene mjere i radnje iz djelokruga svoje nadležnosti, i to po mjestu boravka i kretanja Dritana Abazovića”, te da će biti upoznati o svim saznanjima i podacima u vezi bezbjednosti Abazovića, do kojih budu dolazile bezbjednosne službe u narednom periodu.”

“Mikić je u razgovoru sa pomoćnikom Blagojevićem naveo da ni njihovi organi partije nemaju sazanja i ne očekuju da bi neko mogao ugroziti bezbjednost Dritana Abazovića, ali da postoji bojazan da neki pojedinac, vođen nekim svojim emocionalnim osjećanjima i ličnim razlozima, eventualno pod uticajem alkohola, u mjestu kretanja ili boravka Abazovića, može izvršiti verbalni ili neki drug napad na istog.

Mikiću je saopšteno da je preporuka da uvijek, kad god za tim postoji potreba ili kada procijene da je to neophodno, on ili Dritan Abazovićostvare komunikaciju sa organizacionim jedinicama Uprave policije nadležnim za teritoriju koja je mjesto stanovanja, ili kretanja i boravka gospodina Dritana Abazovića, kao i sa Sektorom za obezbjeđenje ličnosti i objekata – navodi Veljović u odgovoru Savjetu.

Upravi policije, ističe Veljović, nije podnijeta nijedna prijava o ugroženosti Abazovića, ali policija, kako je kazao, zajedno sa nadležnim tužilastvima preduzima aktivnosti na provjeri navoda sa kojim su “upoznati iz medija i medijskih nastupa pojedinaca.”

“Uprava policije sprovodi opsežne provjere sa ciljem utvrđivanja činjenica u vezi sa medijskim navodima. Ukoliko se tokom preduzimanja policijskih mjera i radnji dode do osnova sumnje da je Dritanu Abazoviću ugrožena bezbjednost od strane bilo kog pojedinca ili grupacije, neodložno će o svemu biti upoznat nadležni državni tužilac, a policija će sprovesti kontinuirane aktivnosti u cilju zaštite života i imovine oštećenog lica”.

Što se tiče navoda da Abazovića obezbjeđuju pripadnici stranih službi, Veljović navodi da Uprava policije sa tim navodima nije upoznata niti o tome ima saznanja.

“U odnosu na obezbjeđenje Abazovića Uprava policije je upoznata od strane Mikića da je shodno mogućnostima organizovana „unutarpartijska” pratnja Dritana Abazovića, u smislu da je uvijek sa njim u društvu neko od članova partije, a sve u cilju da bi se izbjegli i spriječili eventualni incidentni događaji na štetu Abazovića. Upravi policije je od strane Građanskog pokreta URA dostavijen dopis i to Zahtjev za izradu bezbjednosne procjene ugroženosti Dritana Abazovića i njegove imovine po čemu je Uprava policije postupila i zainteresovane strane obavijestila o rezultatatima. Medijske navode stavijamo u kontekst ukupnih dešavanja, operativnih saznanja i informacija na osnovu kojih preduzimamo konkretne aktivnosti. Eventualne pokušaje političkezloupotrebe ilimanipulisanje tretiramo kao u prethodnom kontekstu. U odnosu na navedeno Uprava policije vrši selekciju i provjeru svih podataka i informacija”, navodi se u odgovorima.

Veljović dodaje i da 27. novembra, zajedno sa Zoranom Lazovićem sastao sa Fatmirom Bajramijem iz Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala policije Kosova i sa Toninom Vocajem, pomoćnikom direktora za Sektor kriminalističke policije albanske policije povodom operativne saradnje tri policije.

“Tokom razgovora od predstavnika albanske i kosovske policije zatražio sam informaciju o tome da li raspolažu bilo kakvim operativnim i konkretnim saznanjima da li bilo kom građaninu Crne Gore ili političkim liderima prijeti opasnost od kriminalnih klanova i članova organizovanih kriminalnih grupa sa područja Albanije i Kosova, te da li je crnogorskim građanima ili političkim liderima bezbjednost na bilo koji način ugrožena.

Predstavnici ovih bezbjednosnih službi Albanije i Kosova potvrdili su da do sada ne postoje operativna saznanja niti konkretne informacije o ugroženosti bilo kog crnogorskog građanina ili političkog lidera”, zaključuje Veljović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još