Policijska akademija prelazi u nadležnost MUP-a

 Policijska akademija prelazi u nadležnost MUP-a

izvor Policijska akademija

Nacrtom Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je objavljen na sajtu MUP-a posljednjeg dana prošle godine, predviđeno je da Policijska akademija pređe u nadležnost tog ministarstva koje će određivati koliko će biti godišnje polaznika akademije, koji će se nakon školovanja direktno zapošljavati i to bez javnog oglašavanja, pišu Dnevne novine.

Naime, kako se navodi u Nacrtu ovog zakona, imajući u vidu preporuke Evropske komisije prikazane kroz Izvještaj o napretku Crne Gore za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na pravni okvir, a koje se odnose na razmatranje uloge i položaja Policijske akademije u Danilovgradu, odlučeno je da ono ne bude više pod nadleženošću Ministarstva prosvjete, kao što je to trenutno slučaj.

“Novina ovog zakona jeste i regulisanje obrazovanja policijskih službenika na način što je predlog MUP-a da se uporedo sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima na sjednici Vlade usvoji nova odluka kojom bi se obrazovao Centar za obuku i obrazovanje bezbjednosnih službi ili izvršila izmjena postojeće odluke o osnivanju JUVSŠ Policijska akademija, gdje bi se van snage stavila važeća odluka o JUVSŠ Policijska akademija i gdje bi se nadležnosti za izbor direktora i pomoćnika direktora prenijele na ministra unutrašnjih poslova (do sada je to bila nadležnost Ministarstva prosvjete), dok bi članove Upravnog odbora pretežno činili službenici MUP-a i policije i na sve bitne odluke o obrazovanju i radu ustanove Ministarstvo unutrašnjih poslova bi imalo uticaj, čime bi se ispunile i preporuke Evropske komisije.

Nakon usvajanja nove odluke donio bi se Statut o radu ustanove i formirao novi Upravni odbor.

Takođe, ovakav koncept obrazovanja bi ostavio mogućnost da se u budućnosti organizuje i visoko školsko obrazovanje na ovoj ustanovi.

Osnov za ovakav koncept je sadržan u članu 44 Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju i članu 27 Zakona o obrazovanju odraslih”, navodi se u Nacrtu.

Kako se ističe, nedostatak u postojećem prijemu službenika je činjenica da studenti koji završe Policijsku akademiju moraju se ponovo javljati na javni oglas prilikom zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

“U cilju rješavanja ovog pitanja, Nacrtom zakona kroz gore pomenuti član predviđeno je i da Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže Policijskoj akademiji za svaku školsku godinu broj polaznika koji treba da pohađaju osnovno policijsko obrazovanje. Imajući u vidu prirodni odliv kadra, navedeno je potrebno iz razloga što glavni i jedini poslodavac za polaznike pomenute akademije jeste Ministarstvo, pa je shodno tome neophodno urediti politiku zapošljavanja u skladu sa realnim potrebama policije, pa će polaznici koji završe Policijsku akademiju zasnivati po automatizmu radni odnos u policiji, bez javnog oglasa”, ističe se u Nacrtu.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još