Popis čeka budžet, ali i politički dogovor

 Popis čeka budžet, ali i politički dogovor

ilustracija

Vlada Crne Gore planirala je Prijedlogom budžeta za ovu godinu oko dva i po miliona eura za održavanje popisa stanovništva, a iz izvršne vlasti i dalje ne saopštavaju da li će ta statistička akcija ove godine uopšte biti organizovana.

Vlada je na sjednici održanoj 13. maja dala preporuku jedinicama lokalne samouprave da u saradnji sa Upravom za državnu imovinu i katastar izvrše unos podataka za potrebe Registra kućnih brojeva, ulica i trgova – Adresnog registra, najkasnije do 1. jula ove godine.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija zaduženo je da prati taj proces, a upitani da li je 1. jul realan rok da se Adresni registar završi, iz tog resora Pobjeda nije dobila jasan odgovor.

“U nadležnosti Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija je praćenje primjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Prema obavezama iz ovog zakona, opštine su do 30. juna prošle godine bile u obavezi da realizuju niz aktivnosti koje se odnose na donošenje odluke o privremenom nazivu naselja, ulica i trgova na teritoriji jedinica lokalne samouprave, određivanje brojeva za označavanje stambenih i poslovnih zgrada, kao i postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada”, kazali su Pobjedi iz ministarstva na čijem je čelu Tamara Srzentić..

U cilju stvaranja neophodnih uslova za održavanje popisa stanovništva, napominju da je realizacija navedenih obaveza samo jedan segment procesa uspostavljanja registarskog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

“Paralelno sa ovim procesom, Uprava za državnu imovinu i katastar u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave intenzivno radi na stvaranju uslova da se za predstavnike svih opština organizuju obuke za unos podataka u Adresni registar i njegova popuna”, navodi se u odgovoru.

Ministarstvo će, kako su kazali, blagovremeno informisati Vladu Crne Gore i cjelokupnu javnost o stepenu realizacije obaveza, potencijalnim izazovima u pogledu realizacije preostalih obaveza shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne 

Gore, kao i stepenu ažurnosti i pune funkcionalnosti Adresnog registra, kao preduslova za održavanje popisa stanovništva.

Iako su iz Demokratskog fronta ranije podršku usvajanju budžeta uslovljavali održavanjem popisa u ovoj godini kao i vraćanjem naknada za majke troje i više djece, u tom savezu su sada promijenili stav.

“Odlaganje budžeta je bilo samo dok se ne potpišu tužilački zakoni. Nećemo odustati od naših amandmana, tražićemo da se majkama vrate nadoknade i da se za to nađu sredstva u budžetu. Glasaćemo za budžet, ali nećemo odustati od amandmana za majke. Imamo amandman za popis. Koliko sam vidio, premijer najavljuje da će razmisliti da li će biti popisa. Popis je zakonska obaveza. Trebalo je da bude održan u aprilu. Nijesu velika nedostajuća sredstva za održavanje popisa, ona iz budžetskih rezervi treba da se obezbijede i mi očekujemo da popis bude održan u oktobru ili novembru i tu nema nikakvog izgovora jer se radi o zakonskoj obavezi. To je uostalom i naše obećanje koje smo dali građanima”, kazao je u petak jedan od lidera DF-a Milan Knežević.

Osim činjenice da budžet za 2021. još nije usvojen, kasni se i sa usvajanjem zakona o popisu stanovništva bez kojeg se ne može krenuti u realizaciju zahtjevnog projekta. Za izradu nacrta zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Šef tog resora Milojko Spajić tokom predstavljanja budžeta u parlamentu krajem maja nije govorio o tom nacrtu, ali jeste o popisu

“Popis po ovom budžetu će se održati. Politička je odluka hoće li se održati ili ne, to neko drugi odlučuje”, kazao je tada Spajić u Skupštini.

Osim crnogorske javnosti, koja čeka odgovore da li će popisa biti ove godine i u kakvim uslovima će se održati, za tu statističku akciju zainteresovani su regionalni faktori. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je izuzetno zainteresovan za rezultate popisa u Crnoj Gori, najavljujući da će Beograd uvijek pomagati ,,srpski narod u Crnoj Gori“.

Zajednica opština dostavila zaključke Vlade svim lokalnim samoupravama.

Zaključcima Vlade od 13. maja se, između ostalog, zadužuje Uprava za katastar da u saradnji sa Zajednicom opština i jedinicama lokalne samouprave do 25. juna

organizuje obuku za korišćenje Adresnog registra i izvrše unos podataka do 1. jula.

Takođe, preporučuje se jedinicama lokalne samouprave da u koordinaciji sa nadležnim državnim organima pripreme elaborat o granicama naselja koje su izmijenjene u odnosu na stanje koje je bilo prilikom prethodnog popisa stanovništva.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić kazao je za Pobjedu da su zaključke Vlade dostavili svim jedinicama lokalne samouprave na upoznavanje i preduzimanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na njihovoj realizaciji.

“Zajednica opština će u tom pravcu opštinama pružiti potrebnu logističku podršku. Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih jedinica lokalnih samouprava u Crnoj Gori, ne vrši nadzor nad radom opština, te ne raspolaže bližim informacijama o vrsti i obimu poslova koje svaka opština posebno treba da odradi na svojoj teritoriji kako bi se obezbijedili svi uslovi za nesmetano sprovođenje popisa stanovništa, te u tom pravcu ne može ni dati ocjenu o realnosti rokova za izvršenje obaveza po zaključcima Vlade”, kazao je Bojadžić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još