“Popis se mora održati ove godine, da ne bude mjesto za političke igre”

 “Popis se mora održati ove godine, da ne bude mjesto za političke igre”

izvor FOS media

Socijalistička narodna partija smatra da se popis stanovništva apsolutno mora održati ove godine i vjerujem da će to biti jedan od najslobodnijih i najdemokratskijih popisa koji su ikad održani u Crnoj Gori, kazao je Vladimir Joković, lider SNP-a.

On je za Dan kazao da je jako važno da građani znaju da kad dođe do popisa, da se na njemu mogu i trebaju izjasniti po svakom pitanju slobodno i bez ikakvih pritisaka.

“Takođe sam mišljenja da pri popisu stanovništva treba postaviti sva pitanja koja su i inače postavljana, kako bismo znali i imali relevantne podatke o svim aktuelnim temama u Crnoj Gori. Oni koji žele da se neka pitanja izbace iz budućeg popisa (poput izjašnjavanja o jeziku i religijskoj i nacionalnoj pripadnosti), vjerovatno to rade jer znaju da su možda falsifikovali ili vršili pritisak na određenu populaciju da se po pojedinim pitanjima drugačije pišu nego što se objektivno osjećaju. Prema tome, apsolutno smo za popis u ovoj godini, da se sva pitanja stave na dnevni red kao i svakog prethodnog puta, i ne vidim razlog da ove godine bude drugači je. Jer, ako neko smatra da nešto treba da se izostavi zašto to nisu tražili 2013. godine na popisu nego tek sada”, kaže Joković.

Poručuje i da je najbitnije od svega da niko ne treba da se plaši šta će taj popis da pokaže.

“Nego svi, apsolutno rasterećeno, treba da dočekamo da se građani bez ikakvog pritiska od strane bilo koga izjasne po svakom pitanju”, kazao je Joković.

Centar za demokratsku tranziciju ranije je predložio da se iz popisnih pitanja ukloni izjašnjavanje o jeziku, naciji i vjerskoj pripadnosti, što je naišlo na osudu jer su to jedna od ključnih pitanja koja određuju „krvnu sliku” države.

Za analitičara Borisa Marića popis treba da predstavlja sredstvo za određivanje razvojnih pravaca, da pokaže loše i dobre tendencije.

“Može dati indikatore potrebne za usmjeravanje javnih politika i određivanje prioriteta. Pitanje je da li treba izostaviti nacionalno izjašnjavanje na popisu, jer to pitanje dobrim dijelom zamagljuje pravu suštinu popisa. Sam popis se pretvara u kampanju i takmičenje za procente, i možda je to do sada i imalo nekog osnova, ali držim da je to zatezanje na nacionalnom pitanju postalo krajnje kontraproduktivno. Na taj način popis se zloupotrebljava u političke svrhe. Popis nije mjesto za političke igre, već metod koji treba da nam da presjek naših realnih društvenih parametara”, kazao je Marić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još