Porodice preminulih u Barskoj bolnici traže hitnu istragu i smjenu cjelokupnog menadžmenta

 Porodice preminulih u Barskoj bolnici traže hitnu istragu i smjenu cjelokupnog menadžmenta

foto Portal Ulcinj

Povodom sastanka sa ministarkom zdravlja Jelenom Bojović Borovinić sa predstavnicima dijela porodica umrlih od COVID-a u Barskoj bolnici, izražavamo naše puno zadovoljstvo i po prvi put smo primljeni sa poštovanjem koje naši preminuli zaslužuju uz pristup ministarke koja je zapravo bila građanin koji je prošao našu golgotu, saopštili su predstavnici porodica pojedinih preminulih u Barskoj bolnici nakon sastanka.

Njihovo saopštenje prenosimo integralno: 

Osnovanost sumnji o postojanju propusta u postupanju doktora koji liječe pacijente u “Barskoj bolnici” je opravdana i utemeljena na zejedničkom iskustvu porodica koje su prolazile tokom tamošnjeg boravka njihovih najmilijih.

Mjera odnosa doktora u Barskoj bolnici sa našim najmilijim se ogleda, možda najbolje, u kesi za smeće koja im je preminulima stavljana na glavu. Ovakvu “etiku” ne poznaje zdrav razum. Ono što je polazna osnova za propuste doktora “Barske bolnice” su dvije činjenice: prva je ta da je sama bolest nepoznanica ali da kao takva ne smije biti alibi za kršenje Hipokratove zakletve i Zakona o zdravstvenoj zaštiti; druga je porazna činjenica da prethodna Vlada i zdravstvrene institucije nijesu ustanovile, prihvatile i primjenile jedinstveni Protokol o postupanju sa COVID pacijentima. To je prepušteno određenim institucijama da same određuju navodno “konsultujući” se između sebe.

Dokazali smo da sve i da su postojali jasni protokoli, nije bilo personalizacije nad pacijentima koji su preminuli i da su bili prepušteni sami sebi.

Postojanje protokola je od izuzetne važnosti kako bi se utvrdilo kršenje ili nepostupanje po njima, što je osnov za pokretanje istrage. Na osnovu dosadašnjih dešavanja sumnjamo da tužilaštvo želi da ovu istragu otvori i da je onda što prije zatvori, kako se ne bi u nekom narednom periodu mogla voditi kvalitetna i istraga bez političkog uticaja. Stoga ćemo vrlo brzo održati sastanak sa Ministrom pravde, ljudskih i manjiskih prava, jer smatramo da su ovom slučaju prekršena osnovna ljudska prava i slobode.

Naša borba ima mnogo veći smisao od bilo kakvog obračuna ili ličnog motiva za personalizaciju odgovornosti. Ovdje je došlo do sistemskog propusta zasnovanog na donosiocima odluka, koje su se pokazale štetne. Naši cilj je i da se Barska bolnica oslobodi od politike jer to uništava samu bolnicu, rastjeruje kvalitetan i deficitaran kadar.

Saradnja sa tužilaštvom je moguća tek nakon dobijanja odgovora od ministarke zdrvalja na postavljena pitanja. Do tog trenutka dajemo šansu i očekujemo od COVID tima Barske bolnice da se povuče, podnesu ostavke i saopšte nam punu istinu. Da su li i pod pritiskom prihvatili odgovornost za nešto zašto nisu niti kvalifikovani niti stručni da rade. Ako smo u ovom broju nezadovoljni radom određenih doktora onda oni ne mogu da ostanu na tim pozicijama samo zato jer su članovi bilo koje partije.

Slijede pitanja i zahtjevi porodica koje smo predali ministarki zdravlja:

1. Ko je odgovoran za donošenje odluke da se Barska bolnica proglasi COVID centrom?

2. Da li je izvršena analiza stanja kadrovskog potencijala, doktori , sestre tehnicari, logisitika, neophodnih za liječenje COVID pacijenata u Barskoj bolnici?

3. Koji protokli za liječenje COVID pacijenta se primjenjuju u Barskoj bolnici u pismnenoj formi i da li isti postoje na nacionalnom nivou?

4. Koji su kvalitet i nivo zravstvene njege u jedinicama intezivne njege i obučenost kadra za rukovanje respiratorima, i kojim pacijentima od preminulih je respirator bio uključen?

5. Da li je postojala saradnja između Kliničkog centra Crne Gore i Barske bolnice za prihvat bolesnika sa teškom kliničkom slikom, i ako nije, ko je svjesno dozvolio da naši najmiliji umru u nehuanim uslovima bez adekvatne zdravstvene njege?

6. Da li postoji nacionalni protokol o postupanju sa tijelima umrlih od COVID-a?

7. Zbog neprestanog mjenjanja terapije, koja nam nije poznata, da li je nad nekim od pacijenata koji su preminuli mjerena koncetracija lijeka koji primaju u krvnoj plazmi?

8. Koji je standard u sadržaju posmrtnog pisma?

9. Ko su članovi komisije koja je vršila inspekcijski nadzor nad radom “Barske bolnice” i koji je sadržaj izvještaja?

10. Da li su dvije medicinkse sestre u smjeni dovoljne da pokriju kapacitete COVID odjeljenja, posebno za dio u kojem se nalaze sobe za intezivnu njegu?

Zahtijevamo:

1. Smjenu postojećeg menadžmenta Barkse bolnice i uvodjenje prinudne uprave.

2. Dovođenje adekvatnog medicinksog kadra, ljekara, i medicinskog osoblja, s posebnom pažnjom nad jedinicama intezivne njege.

3. Pokretanje detaljne istrage od strane Ministarstva zdravlja nad slučajevima svih preminulih od COVID-a sa detaljnom dokumentacijom i komparativnom analizom sa slučajevima iz Kliničkog centra Crne Gore.

4. Uspostavljanje humanog odnosa izmedju porodica pacijenata i ljekara u cilju obavljanja komunikacije i davanja vjerodostojnih informacija.

5. Pokretanje incijative o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom bi se zabranilo ljekarima da se bave aktivno politikom i strukom u isto vrijeme.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još