Pred Ljekarsku komisiju ne mora se ići lično, doznake se naručuju putem portala

 Pred Ljekarsku komisiju ne mora se ići lično, doznake se naručuju putem portala

izvor RTCG

Osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje ne moraju u vrijeme pandemije korona virusa lično da prisustvuju vijeću Ljekarske komisije, već mogu da predaju medicinsku dokumentaciju službi Fonda koja je dalje razmatra, ili da to učini neko umjesto njih, pa tako ne dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi, kazao je Pobjedi direktor te zdravstvene ustanove Sead Čirgić.

Osiguranica Fonda požalila se na društvenoj mreži Fejsbuk da naš zdravstveni sistem ni poslije godinu od pojave pandemije korona virusa u zemlji nije našao način da produžavanje bolovanja za vrijeme trudnoće postane jednostavnije, odnosno da trudnice ne moraju fizički da obilaze tri različite zdravstvene ustanove radi jednog papira.

“Naime, trudna žena u ovakvoj situaciji ide kod državnog ginekologa, da uzme izvještaj bolovanja za komisiju, pa onda ide u zgradu gdje se ovjeravaju knjižice i tamo čeka red. Pa još ako zakasnite pitaju vas što kasnite sa izvještajem?! A onda ide u državni dom zdravlja kod izabranog ljekara dva puta jer ne mogu odmah da vam izdaju to zbog gužve, nego vam kažu da dođete poslije dva, poslije pet ili sjutradan. I onda idete na svoje radno mjesto da ponesete taj papir koji svi oni imaju u svojim kompjuterima” napisala je ona.

Čirgić na to kaže da je doznaka, koju izdaje izabrani doktor na osnovu utvrđene privremene spriječenosti za rad, finansijski dokument koji služi poslodavcu za refundaciju obračunate i isplaćene naknade zarade i koji se prilaže uz zahtjev za refundaciju u originalu, sa faksimilom doktora i pečatom zdravstvene ustanove, te da se iz tog razloga ne može slati elektronski.

Navodi i da je na portalu eZdravlje u okviru servisa za osiguranike dodata nova platforma eNaručivanje u okviru koje osiguranici koji su na „komisijskom bolovanju“, mogu da naruče izdavanje doznaka putem ovog portala.

“Nakon naručivanja doznaka, kad doktor završi proceduru izdavanja doznaka, osiguraniku se vraća informacija da je doznaku moguće preuzeti na pultu doma zdravlja, tako da osiguranik nakon dobijanja ove informacije na mobilnom telefonu, treba u domu zdravlja da preuzme odštampane i ovjerene doznake”, istakao je Čirgić.

Pojavom epidemije virusom kovid-19, u martu prošle godine, Fond za zdravstveno osiguranje odmah je, kako ističe Čirgić, reagovao preduzimanjem aktivnosti koje bi doprinijele da se smanje kontakti građana.

“U vezi sa ovim, dva puta je traženo od NKT-a da se izvrši automatsko produženje privremene spriječenosti za rad osiguranicima bez dolaska u Fond (automatsko produženje izvršeno je u aprilu i maju 2020). Takođe, nalaz i mišljenje Ljekarske komisije nakon razmatranja medicinske dokumentacije osiguranika i ocjene privremene spriječenosti za rad, dostupan je izabranom doktoru, tako da osiguranik nije u obavezi da dolazi u Fond po isti, već služi izabranom doktoru da na osnovu nalaza izda osiguraniku doznake”, navodi Čirgić.

Ublažavanjem epidemije u toku ljeta prošle godine, kaže on, nakon isteka roka automatskog produženja bolovanja, nije zahtijevano lično prisustvo osiguranika vijeću Ljekarske komisije, već samo predaja medicinske dokumentacije koja se dostavlja na razmatranje službi Fonda, što su mogli dostaviti i članovi porodice osiguranika, pogotovo kod bolovanja zbog održavanja trudnoće.

Podsjeća da je pravo na privremenu spriječenost za rad (bolovanje) pravo zaposlenih osiguranika da odsustvuju sa posla iz zdravstvenih razloga.

Tražiti da se porodiljsko ne dokazuje doznakama već drugim dokumentima

Govoreći o odsustvu zaposlenih po osnovu porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, Čirgić podsjeća da poslodavac ima pravo na refundaciju isplaćene naknade zarade zaposlenom.

“Refundaciju naknade zarade poslodavcu vrše centri za socijalni rad u okviru sredstava opredijeljenih za dječiju zaštitu. Porodiljsko i roditeljsko odsustvo nijesu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, međutim u postupku ostvarivanja refundacije naknade zarade, poslodavci imaju obavezu da dostavljaju kao dokaz doznake koje izdaju izabrani doktori zaposlenom svakog mjeseca, što je mora se priznati nelogično, jer je „doznaka“ obrazac Fonda za zdravstveno osiguranje i istom se dokazuje privremena spriječenost za rad tj. bolovanje”, priznaje Čirgić.

Kaže da zbog toga treba uputiti inicijativu Ministarstvu nadležnom za dječiju i socijalnu zaštitu, da se promijene propisi u ovom dijelu i da se porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo dokazuju drugim dokazima, a ne doznakama.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još