Predsjednik Komore fizioterapeuta rentirao udruženju računare, plaćao sebi rad i na Fejsbuku?

 Predsjednik Komore fizioterapeuta rentirao udruženju računare, plaćao sebi rad i na Fejsbuku?

izvor greenvibemedical

Dio članova Komore fizioterapeuta podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv predsjednika tog strukovnog udruženja Krsta Kovačevića zbog zloupotrebe službenog položaja, pišu Vijesti.

U anonimnoj prijavi, u koju su „Vijesti“ imale uvid, fizioterapeuti tvrde da je Kovačević od 1. januara 2018. pa do kraja prošle godine, iskorišćavanjem službenog položaja, pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist tako što je novac iz budžeta komore uplaćivao na svoj privatni račun.

Kovačević u odgovorima “Vijestima” tvrdi da “dio članstva”, tačnije nekoliko kolega već duži vremenski period iznosi neistine o zloupotrebi službenog položaja koje se nijesu desile, a određene informacije predstavljaju kao da nijesu dostupne članovima Komore. On tvrdi da je kampanja protiv njega krenula kada je pokrenut proces legalizacije i da dolazi od osobe koje rade dijelom ili u potpunosti nelegalno, a često su registrovani kao kozmetički saloni.

Fizioterapeuti u krivičnoj prijavi, između ostalog, navode da je Kovačević zaključio više štetnih ugovora sa knjigovodstvenim agencijama, neopravdano uvećavao materijalne i putne troškove,… tako što je od budžetskih sredstava Komore, dobijenih od Ministarstva zdravlja i naknada za izdavanje licenci za rad, članarine, naknada od sponzorstva navodno „naduvavao cijene za izvršene usluge i višak usmjeravao na svoj račun, zbog čega je utvrđeno neslaganje u trošenju novca iz budžeta“. On je, međutim, rekao da ove tvrdnje nisu tačne i istakao da ne postoji ni jedan “štetni ugovor”, te da je svaki trošak opravdan…

„Vijesti“ su ove sedmice razgovarale sa više fizioterapeuta koji tvrde da zastupaju stav većine članova Komore nezadovoljnih radom Kovačevića.

Optužili su ga da je navodno iznajmio tri laptopa Komori na čijem je čelu i to za 1.960 eura za period od dvije godine. Kazali su da je, osim plate, sam sebi uplaćivao 900 eura godišnje za administriranje profila Komore na društvenim mrežama.

“Prosječna plata fizioterapeuta sa 30 godina staža u Igalu iznosi 360 eura. Ništa nije urađeno na poboljšanju socio-ekonomskog statusa fizioterapeuta“, rekao je jedan od fizioterapeuta.

Kovačević je, odgovarajući na ove optužbe, kazao da su organi Komore bili upoznati o svim detaljima.

“Pomenuti način korišćenja je bio najprikladniji u tom momentu, jer se ‘dio članstva’ nije zapitao na koji način ćemo da obavljamo posao. Komora u početku rada nije imala sredstava da kupi iste, kao i drugu potrebnu opremu za rad. Obraćali smo se na više mjesta za donacije ili iznajmljivanje, ali odgovori nijesu bili pozitivni, dok neke nismo ni dobili. Za sve pomenuto, postoje dokazi”, kazao je on. Kovačević je istakao da Komora ima profile na četiri društvena medija (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn) i da se mjesečno izdvajalo 20 eura po jednom nalogu.

“Nijesam rado prihvatio obavezu za održavanje profila na društvenim medijima, ali lično smatram da su oni neophodni u 21. vijeku, što je i stav organa Komore. S obzirom na to da kolege nijesu pokazale zainteresovanost sa ovu vrstu posla i da smo se kao Komora informisali i dobili podatke da je na tržištu na mjesečnom nivou za uređivanje dva naloga na društvenim medijima cijena 363 eura, što znači da je moje angažovanje Komori doprinijelo da se uštede značajna sredstava. Za sve navedeno su Izvršni odbor i Skupština Komore dali punu podršku”, rekao je on.

Dio članova Komore optužuje Kovačevića da je to udruženje zloupotrijebio u lične svrhe i da su samo njemu lojalni članovi mogli da putuju u inostranstvo.

Tako su, kako su naveli, na evropski kongres u Dabiln putovala četiri člana, dok je Njemačka poslala dva predstavnika. Kovačević je odgovorio da se zalaže da svi članovi Komore budu jednaki, da niko nije diskriminsan i da je za dvije godine organizovano 39 besplatnih usavršavanja.

Fizioterapeuti tvrde da su izbori zakazani za sljedeći mjesec i da se tokom ove sedmice podnose kandidature za delegate u Skupštini.

„Nemamo uvid u biračke spiskove, u biračke odbore, ne znamo ko su članovi izborne komisije i kako su izabrani. Postoji pet regionalnih odbora a izbornim pravilima je određeno da u njima bude broj delegata srazmjerno broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama. Paradoks je da Podgorica sa Tuzima, sa preko 100 fizioterapeuta, ima svega tri delegata u Skupštini, koliko i Kotor u čijim javnim zdravstvenim ustanovama radi svega 15 fizioterapeuta“, ispričao je fizioterapeut.

Članovi Komore tvrde da je rukovodstvo Komore propisalo i da se uz obrazac za kandidacioni listić moraju dostaviti licenca i CV, te i da se na taj način žele osujetiti članovi da se prijave za delegate.

Kovačević je kazao da u današnjem vremenu praktično nema osobe koja ne posjeduje CV i da su teritoritorijalna organizacija i sastav Skupštine određeni Statutom.

Kovačević je istakao da glavni pokretači kampanje protiv njega u kozmetičkim salonima pod šifrom 9604 pružaju usluge fizioterapeuta suprotno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i šifri 8690.

“Fizikalna terapija u privatnoj praksi se može jedino obavljati u ustanovama koje posjeduju rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti fizikalne terapije u pogledu prostora, opreme i kadra koje izdaje Ministarstvo zdravlja, a to ‘dijelu članstva’ ne odgovara”, kazao je on.

Kovačević: Pokretačima kampanje ne odgovaraju propisi Ministarstva

Kovačević je istakao da glavni pokretači kampanje protiv njega u kozmetičkim salonima pod šifrom 9604 pružaju usluge fizioterapeuta suprotno članu 3 Zakona o klasifikaciji djelatnosti i šifri 8690 i da se tvrdnje lako mogu provjeriti u Ministarstvu zdravlja i Poreskoj upravi.

“Fizikalna terapija u privatnoj praksi se može jedino obavljati u ustanovama koje posjeduju rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti fizikalne terapije u pogledu prostora, opreme i kadra koje izdaje Ministarstvo zdravlja, a to ‘dijelu članstva’ ne odgovara”, kazao je on i istakao da će Komora fizioterapeuta nastaviti da u skladu sa programom rada ukazuje na neregularnosti prilikom obavljanja djelatnosti fizioterapeuta na nezakoniti način i da u saradnji sa državnim organima i informisanosti javnosti doprinese umanjenju tih radnji.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još