Priroda učinila svoje- pijesak ponovo ispred objekata Rivijere; sjutra počinje i zaštita objekata

 Priroda učinila svoje- pijesak ponovo ispred objekata Rivijere; sjutra počinje i zaštita objekata

foto Portal Ulcinj – Ada Bojana danas

Situacija na Adi Bojani je znatno bolja, nego prethodnih dana. Priroda čini svoje, te objekti koji su za dane vikenda bili u vodi, danas su na pijesku. I ispred objekata, istina uništenih, danas su znatne količine pijeska u poređenju sa prethodnim danima.

I dok priroda čini svoje i Morsko dobro i Opština Ulcinj odlučili su na danas održanom sastanku da sjutra krenu sa zaštitom objekata Ulcinjske rivijere Bojani.

Kako navode u saopštenju iz JP za upravljanje Morskim dobrom interventne mjere na zaštiti objekata Ulcinjske rivijere na Adi Bojani, finansiraće njihovo preduzeće i opština Ulcinj.

„ Uvažavajući zahtjev za pomoć Ulcinjske rivijere, u kojem su se pozvali na nedostatak sredstava da zaštite svoje objekte, nosioci ovog posla biće Javno preduzeće i Opština Ulcinj. Opština Ulcinj će učestvovati u nabavci kamena potrebnog za pravljenje lukobrana ispred ugroženih objekata, a  Javno preduzeće u transportu 30 kamiona kamene mase (540 m3) i postavljanju vreća sa pijeskom ispred kamenih nabačaja. Ovi radovi počinju već sjutra“, saopštili su iz Morskog dobra.

Iz Morskog dobra podsjećaju, da su  3. decembra raspisali javni poziv po hitnom postupku za izvođenje radova po „Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, opština Ulcinj“ koji traje do 18. decembra.

Radovima je predviđena nabavka, pakovanje i transport 1 500 džambo vreća za pakovanje pijeska  (džambo vreće punjene pijeskom koje se koriste u hidrotehnici, a posebno za odbranu od poplava ili zaštitu morskih obala od erozija) za pravljenje napera dužine 130 metara, a sve prema Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane. Za ovaj posao Javno preduzeće izdvaja 50.000,00 €.

Pročitajte još