Privremene mjere na Adi dale rezultate

 Privremene mjere na Adi dale rezultate

Projekat hitnih privremenih mjera za sanaciju erozije plaže na Adi Bojani koji je predviđao postavljanje zaštitne strukture-napera i prehranu plaže na Adi, rezultirao je, kroz uspješnu međuresornu saradnju, formiranjem plaže širine oko 35 i dužine oko 300 metara. Projekat predstavlja eksperimentalno interventno rješenje koje bi, pored privremenog sprječavanja erozije, ukazalo na odgovarajuće trajno rješenje za očuvanje i revitalizaciju Ade Bojane, istakli su u Ministarstvu ekologije, prostorog planiranja i urbanizama.

Predstavnici crnogorskih institucija, koji su bili partneri u realizaciji projekta, obišli su danas pomenutu lokaciju. Dodatni povod današnjeg događaja je i sprovođenje Programa aktivnosti za obilježavanje 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović kazao je da su privremene mjere spasile dio plaže na Adi Bojani.

“Svi smo se angažovali, dobro sarađivali i rezultati toga mogu se već vidjeti. Ležaljke se sada nalaze na plaži širine oko 35 metara koja je ranije bila prekrivena vodom, a sada može turistički da se valorizuje“, rekao je Mitrović.

Državni sekretar za ekologiju Danilo Mrdak rekao je da je ponosan na to što se prešlo sa riječi na djelo i da se pokazalo da je projekat profesora Save Petkovića bio dobar predlog privremenog rješenja.

“Ovo je privremeno rješenje. Modeli su pokazali da ovo može da funkcioniše. Morali smo da djelujemo i da zaustavimo eroziju. To je bilo hitno rješenje kako bi spasilu plažu. Ministarstvo je već pokrenulo u okviru IPA projekta reviziju Studije koja predlaže dugoročna rješenja od međunarodnih stručnjaka koja će zajedno s informacijama s terena i podacima o funkcionalnosti napera tokom sezone biti dobra osnova za dugoročno rješenje za očuvanje Ade“, izjavio je Mrdak.

Predsjednik Opštine Ulcinj Aleksandar Dabović kazao je da je erozija bila veliki problem, i da iako je ovo jedan ekspriment, nada se da će u budućnosti doći do ozbiljnijeg i trajnog rješenja, ne samo za Adu, već i za dio Velike plaže.

NVO aktivista Dželal Hodžić pozdravio je zajedničku akciju nadležnih institucija.

“Bez saradnje sa nevladinim sektorom, ribarima i lokalnim stanovništvom ne može se ništa napraviti. Oni mogu dosta da pomognu nadleženima u rješavanju ovog problema svojim znanjem i iskustvom“, poručio je Hodžić.

Da je revitalizacija ulcinjske plaže značajan projekat saglasni su i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“Sve to nas je podstaklo da u velikoj mjeri zajedno djelujemo i uložimo dodatne napore kako bi se plaža pripremila za predstojeću turističku sezonu“, kazala je Nikolina Mišnić, državna sekretarka.

Marko Vukašević, v.d. generalnog direktora za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja kaže da je plaža spremna za turističku upotrebu, te da je već sada prisutno oko 200 gostiju, a novi se očekuju već sjutra.

“Vojska Crne Gore i Ministarstvo odbrane su angažovali inženjerijsku jedinicu, i uspjeli smo da uradimo dobar posao u kratkom roku. Vojska Crne Gore je spremna da pomogne državnim institucijama u slučaju elementarnih nepogoda, i kada god se ukaže potreba“, poručio je Mitar Klikovac, potpukovnik u Vojsci Crne Gore.

Rukovodilac Službe za investicije i izgradnju morskog dobra u JP Morsko dobro Vukašin Mijatović je poručio da nastavljaju sa aktivnostima, jer žele da pokažu jedan odgovoran odnos prema najdragocjenijem resursu kojim upravljaju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još