Proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata: Od 52.000 donijeto svega 1.185 rješenja

 Proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata: Od 52.000 donijeto svega 1.185 rješenja

Proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata nastaviće se u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saopšteno je Danu iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kako navode, od oko 52.000 zahtjeva za legalizaciju, koliko ih je do sada podnijeto, donijeto je 1.185 rješenja o legalizaciji, a postupano je po skoro 80 odsto prijava.

Tačan broj nelegalnih objekata još uvijek nije utvrđen, a nadležni organi lokalne uprave sprovode proceduru sistematizacije i utvrđivanja liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslove za legalizaciju u skladu sa zakonom.

“Postupak legalizacije objekata je u nadležnosti opština. Tim postupkom je data mogućnost opštinama da prikupe sredstva potrebna za izgradnju infrastrukture koja je osnov za razvoj bilo kojeg grada. Postupak legalizacije upravni postupak koji podrazumijeva sprovođenje niza radnji u postupku, bilo organa koji vodi postupak ili drugog nadležnog organa, bilo samog podnosioca zahtjeva za legalizaciju – vlasnika bespravnog objekta”, kažu u ministarstvu.

Navode da će se zakon o legalizaciji mijenjati, te da se trenutno razmatraju i eventualne izmjene u dijelu akta koji precizira postupak legalizacije.

“Pažljivo se razmatra faza postupkau kojoj ovlašćena privredna društva utvrđuju usklađenost bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta, i koja činjenica predstavlja jedan od uslova za legalizaciju. Smatramo da je prethodno rješenje (prije izmjena i dopuna zakonskog teksta) cjelishodnije te da su jedinice lokalne samouprave u okviru javnih ovlašćenja dužne da tumače planske dokumente. Takođe, razmatra se mogućnost preciziranja ali i utvrđivanja kontrole namjene sredstava koja će se prikupiti u procesu legalizacije, prvenstveno sredstava od naplate naknade za urbanu sanaciju”, navode.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još