Prosvjetna zajednica Crne Gore: Svi zainteresovani da učestvuju u planiranju obrazovanja

 Prosvjetna zajednica Crne Gore: Svi zainteresovani da učestvuju u planiranju obrazovanja

NVU Prosvjetna zajednica Crne Gore pozdravlja nedavnu odluku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta da ponovo aktivira Radnu grupu i da obezbijedi njen kontinuirani rad, da se fokusira na bolju organizaciju nastave u drugom polugodištu, kao i na što kvalitetniju pripremu predstojeće školske godine.

Tim povodom pozivaju resorno ministarstvo da pokaže istinski demokratski kapacitet omogućavanjem širokih konsultacija sa svim zainteresovanim učesnicima obrazovnog procesa i tako otkloni nejasnoće oko kriterijuma izbora članova Radne grupe.

“NVU Prosvjetnu zajednicu Crne Gore čine stotine prosvjetnih radnika koji rade u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, resursnim centrima i na fakultetima iz svih krajeva naše zemlje. Svi zajedno imamo nekoliko hiljada godina iskustva u učionici što nas preporučuje da budemo član Radne grupe ili makar konsultovani u ovom procesu, tim prije što NVU Prosvjetna zajednica CG iskazuje spremnost na saradnju sa svim institucijama koje imaju za cilj rješenje krize u obrazovanju”, navode oni.

Takođe, u sastavu Radne grupe sada uopšte nema predstavnika učenika.

“Apelujemo da se konsultuju đački parlamenti, savjeti roditelja, nastavnička vijeća, direktori škola i sve NVO koje se bave unaprijeđivanjem obrazovanja u Crnoj Gori. Razmjena mišljenja u okviru ovako širokog sastava može samo poboljšati kvalitet priprema za iduću školsku godinu. Nove tehnologije omogućavaju lakšu i bržu komunikaciju više ljudi, pa institucije, ako žele, mogu da ih koriste u svrhu učešća većeg broja ljudi u konsultacijama i donošenju odluka na osnovu razmjene mišljenja među svim zainteresovanim stranama i organizacijama”, poručili su iz Prosvjetne zajednice Crne Gore.

Podsjećaju da je jedan od ključnih razloga za postojanje savjeta roditelja i đačkih parlamenata u svakoj školi upravo taj da se omogući njihovo veće učešće u poboljšanju kvaliteta nastave. Bilo bi dobro za dalji razvoj školskog sistema da se ova tijela aktivno uključe u konsultacije na nivou svake škole, zajedno sa nastavničkim vijećima i direktorima škola koji kao menadžeri mogu da vode taj proces. Izazovi sa kojima se razne škole suočavaju su različiti, a konsultacije sa svim akterima na nivou škole mogu pomoći da se oni jasno prepoznaju i da se rješavaju uz veću podršku lokalnih zajednica i u saradnji sa nevladinim organizacijama.

“Nadamo se da će naš dobronamjerni apel voditi ka novoj, demokratskoj inicijativi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kroz koju će nama i svim drugim zainteresovanima omogućiti razmjenu mišljenja i učešće u planiranju bolje organizacije nastave tokom pandemije, što nam je zajednički cilj”, zaključuju u saopštenju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još