Ptice, so, ljudi na Solani 17. i 18. septembra

 Ptice, so, ljudi na Solani 17. i 18. septembra

Na Solani će 17. I 19. septembra biti održan “ Bird Salt People: FEST ”, događaj posvećen Parku prirode Ulcinjska Solana, kao I obilježavanju 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

foto Robert Janković , opis : flamingosi na Solani

Tokom dva dana festivala predviđeno je posmatranje ptica sa predstavnicima CZIP-a, prezentacija lokanih ukusa, proizvoda I rukotvorina, kao I prikazivanje dokumentaraca o Solani. Završne večeri organizovan je I muzički program sa lokalnim umjetnicima.

Organizator događaja je asocijacija dr Martin Šnajder Jakobi, uz podršku Centra za zaštitu I proučavanje ptica I Euro Natur, u okviru projekta “𝑈𝑙𝑐𝑖𝑛𝑗 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 – 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑘𝑒𝑦 𝑤𝑒𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒”, koji finansira MAVA. Događaj kofinansiraju I opština Ulcinj, kao I lokalna Turstička organizacija.

Pročitajte još