Raonić danas intervjuiše kandidate

 Raonić danas intervjuiše kandidate

izvor rtcg logo

Generalni direktor Javnog servisa Boris Raonić danas će obaviti intervjue sa kandidatima za direktora Radija i Televizije Crne Gore.

Ovu informaciju nam je Raonić i potvrdio, ali nije precizirao imena prijavljenih kandidata.

Izvršna direktorica Prve TV Marija Tomašević jedina je kandidatkinja za direktoricu Televizije Crne Gore, a za funkciju direktora Radija Javnog servisa prijavili su se, prema saznanjima Pobjede, dugogodišnji novinari te kuće Milutin Tomašević i Ivan Vojinović, kao i nekadašnji direktor RTV Pljevlja Milan Knežević.

Raonić je sredinom sedmice formirao tročlanu komisiju koja ima zadatak da provjeri dokumentaciju prijavljenih.

Prema našim saznanjima, urednik Prvog programa trebalo bi da bude Damir Ramović, a šef deska Nemanja Živaljević.

Javni servis raspisao je konkurs za čelnike Televizije i Radija 16. avgusta, a rok za dostavljanje prijava kandidata sa potrebnom dokumentacijom je sedam dana od dana objavljivanja javnog konkursa preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i zatvoren je u ponedjeljak.

Uslovi za imenovanje direktora Televizije i Radija Crne Gore su državljanstvo Crne Gore, kao i prebivalište u našoj zemlji, najmanje pet godina radnog iskustva u medijima i najmanje VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja.

Kandidati za ove funkcije ne mogu biti poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije kao ni lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština i Vlada, ni funkcioneri političkih stranaka.

Ne mogu biti izabrani ni oni koji su pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđeni za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude.

– Za ove funkcije ne mogu biti ni lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa i slično, imaju interesa u pravnim licima koja se bave audio-vizuelnim medijskim uslugama i onlajn medijima, tako da bi članstvo takvog lica moglo da dovede do konflikta interesa, kao ni lica koja su bračni drugovi gore navedenih lica ili se sa njima nalaze u srodstvu u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini – navodi se u uslovima konkursa.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još