Samo tri ministarstva uradila sistematizaciju u roku?

 Samo tri ministarstva uradila sistematizaciju u roku?

izvor gov.me

Samo tri ministarstva od njih 12 – odbrane, unutrašnjih poslova i zdravlja – poštovali su rok i na vrijeme završili obaveznu sistematizaciju radnih mjesta, saznaje Pobjeda. Ministarstvo odbrane je tu obavezu završilo još u decembru, a zdravlja i unutrašnjih poslova u februaru.

“Shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave koju je aktuelna Vlada donijela na prvoj sjednici održanoj 7. decembra 2020, predviđeno je da su sva ministarstva dužna da u roku od 30 dana – do 6. januara 2021. donesu pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Od 12 ministarstava, do sada su svega tri – odnosno samo jedna četvrtina donijela pomenute akte. U pitanju su: Ministarstvo odbrane, MUP i Ministarstvo zdravlja”, saopštio je izvor Pobjede iz vrha izvršne vlasti.

I pored nepostojanja sistematizacije, izvršna vlast je izvršila pravu čistku u Vladi, kada su odlukama – koje su objavljivane na internim portalima – smijenjeni gotovo svi direktori direktorata.

Pomenuta uredba se, prema saznanjima Pobjede, već nekoliko puta mijenjala za svega dva mjeseca.

Primjer za to su ekspresne izmjene uredbe kojom su ukinuta četiri organa: Poreska uprava, Uprava carina, Uprava za igre na sreću i Uprava za imovinu, te njihov kompletan menadžment smijenjen.

Nepostojanje pravilnika o organizaciji i načinu rada državne uprave otvara pitanje kako aktuelni ministri u čak devet ministarstava – uglavnom onih koji su nastali spajanjem djelova ministarstava iz prethodnog saziva Vlade, organizuju proces rada, kako donose odluke, a posebno pitanje zakonitosti rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika koja glase na ranija ministarstva iz Vlade Duška Markovića.

Pored pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta izostanka Zakona o budžetu, ne postoji ni Program rada Vlade za 2021. godinu.

Po proceduri, nakon što se uradi akt o sistematizaciji prvo ide u Upravu za kadrove a potom i u Ministarstvo finansija koje u krajnjem opredjeljuje budžet za sve potrošačke jedinice, što znači da nepostojanjem akta o sistematizaciji teško može i napraviti kvalitetan Zakon o budžetu.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još