Smanjiti sve vrste poreza

 Smanjiti sve vrste poreza

izvor MBA

Vlada bi trebalo da smanji sve vrste poreza i da kontinuirano podrži privredu, ocijenio je izvršni direktor Montenegro biznis alijanse (MBA) Milan Dragić.

On je u intervjuu za Dan kazao da je dosadašnja pomoć privredi trebalo da bude veća, te da će oporavak ekonomije biti duži proces.

“Novoj vladi sugerišemo obavezno smanjenje svih vrsta poreza, pa naravno i poreza na dodatu vrijednost (PDV). Pri tome, nijednog trenutka nećemo smetnuti s uma uticaj takvih mjera na stanje državnog i lokalnih budžeta. Samo u početnom periodu smanjenje poreza će dovesti do smanjenja priliva budžetskih sredstava”, kazao je Dragić.

Smanjenje poreza je, kako smatra, jedna od veoma važnih mjera koja poslovni ambijent čini podsticajnim, kako za strane, tako i za domaće investitore.

“Zato bi naša sugestija i novoj Vladi bila ista – učinite sve da naš poslovni ambijent bude što konkurentniji i podsticajniji za biznis. Jer samo razvijeni biznis može obezbijediti naš ukupan ekonomski napredak i rast standarda naših građana”, poručio je Dragić.

Na pitanje šta očekuje od nove Vlade po pitanju poboljšanja ekonomije u ovoj godini i šta očekuje od četvrtog paketa pomoći, Dragić je odgovorio da se obaveza da se intenzivira podrška i pomoć privredi i privrednicima nameće kao neophodnost, s obzirom na to da se stanje u privredi sve više usložnjava zbog pandemije.

“U tom smislu posebnu podršku treba dati sektorima prioritetnim za razvoj naše ekonomije kakvi su, između ostalih, sektori turizma i poljoprivrede. Ova pomoć privredi, prema našem mišljenju, prije svega treba da se odnosi na finansijsku podršku koja joj je neophodna”, dodao je Dragić.

Prethodna vlada je, kako je ocijenio, nastojala da sa tri paketa pomoći podrži privredu.

“Ta podrška je imala kontinuitet, koji i nova Vlada očigledno želi da nastavi. Razumijemo s kakvim se teškoćama u smislu obezbjeđenja sredstava za funkcionisanje i same javne uprave suočavala prethodna, a isti problem očekuje i novu Vladu, ali ipak smatramo da je pomoć privredi trebalo da bude veća”, zaključio je Dragić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još