SOS telefon i zdravstvene ustanove u Ulcinju potpisale Memorandum o saradnji

 SOS telefon i zdravstvene ustanove u Ulcinju potpisale Memorandum o saradnji

U Domu zdravlja u Ulcinju potpisan je Memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju na prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama, nasilja u porodici -izmedju SOS  telefona za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj , Doma zdravlja u Ulcinju , JZU  Zavoda za hitnu medicinsku pomoć  Crne Gore  i Porodilišta u  Ulcinju .   

  Memorandum su potpisali  direktorica Doma zdravlja u Ulcinju dr. Sadije Hollaj, načelnica Porodilišta dr Zylfije Duraku , vd direktora Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dr Vuk Niković i direktorice SOS telefona u Ulcinju Hatidža Neljaj.

” Uspostavljanjem saradnje pretočene u Memorandum o zajedničkom djelovanju, izgradiće  se potrebno partnerstvo između NVO i zdravstvenih službi. Upoznavanjem zdravstvenih radnika sa procedurama za rad sa žrtvama nasilja u porodici u zdravstvenom sektoru poboljšaće se zaštita osoba sa iskustvom nasilja. Kroz lokalne multisektorske sastanke  poboljšaće se saradnja zdravstvenih ustanova sa svim relevantnim sektorima, a informisanjem cjelokupne lokalne zajednice, ojačaće se promocija rodno senzitivnog pristupa zdravstvenoj zaštiti” ,kazala je posle potpisivanje Memoranduma direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja u Ulcinju Hatidža Neljaj.

Pročitajte još