Srzentić: Ne želimo štrik na papiru, a u realnosti šalter, zatvorena vrata i ćutanje administracije

 Srzentić: Ne želimo štrik na papiru, a u realnosti šalter, zatvorena vrata i ćutanje administracije

FOTO VLADA CRNE GORE

Ne želimo štrik na papiru, a u realnosti šalter, zatvorena vrata i ćutanje administracije kao prepreke razvoju, ocijenila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, koja je danas otvorila konferenciju „Otvorenost kao preduslov kontrole i odgovornosti vlasti“ u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Srzentić je kazala da je Izvještaj “Otvorenost izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori” prema Regionalnom indeksu otvorenosti veoma koristan alat zaposlenima u javnoj upravi u kreiranju i praktičnoj primjeni politika otvorenosti.

„Transparentnost Vlade se često doživljava kao puko davanje informacija na uvid široj javnosti, ali je transparentnost Vlade mnogo više od toga. Transparentnost traži i transformaciju nas samih iz javne uprave, jer nas ona konstantno podsjeća na odgovornost koju smo preuzeli na sebe u ime građana. Jer prije i poslije svega, mi smo javni službenici što treba stalno da nas podsjeća na naš zadatak. Tu odgovornost treba, prije svega, da osjeti i prihvati svaki pojedinac zaposlen u javnoj upravi“, saopštila je Srzentić.

Ona je kazala da će u narednim danima otvoriti dijalog na temu Zakona o slobodom pristupu informacijama i razmotriti sve predloge koji su pristigli od civilnog sektora, a koji se odnose na izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

„Veoma je važno da u naš zakonski okvir koji se odnosi na pristup informacijama, u praktičnu primjenu zakona, unesemo najbolje svjetske prakse. Nemam čarobni štapić da riješim sva otvorena pitanja u ovoj oblasti, ali imam najbolju volju i iskustvo koje sam sticala van Crne Gore da ova pitanja pokušamo da riješimo na način kako je to uređeno u drugim državama svijeta“, poručila je ministarka.

„Pozivam vas da zajedno i kroz partnersku i stručnu razmjenu informacija prodiskutujemo sva otvorena i sporna pitanja oko Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Treba da donesemo zakonsko rješenje koje će građanima obezbijedti pristup i uvid u informacije, a zaposlenima u javnoj upravi olakšati posao“, kazala je Srzentić.

Ona je izrazila zadovoljstvo povodom započetih aktivnosti na izradi Strategije otvorenosti Vlade Crne Gore, te ocijenila da ovaj dokument može dati smjernice za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Srzentić je kazala da se moramo posvetiti tome da pružimo što više informacija kroz digitalne kanale, otvorene podatke i elektronske servise, te da otvoreni podaci daju ideje drugima kako da ih iskoriste na potpuno nove načine koje nikad nijesmo ni zamišljali, da stvore nove vrijednosti za društvo ili ukažu na stvari koje su bitne i koje moraju da se promijene

„Upotreba novih tehnologija sa ciljem unapređenja pristupačnosti i komunikacije sa građanima, biće prioritet nove Vlade. Brzina, efikasnost i kvalitet pružanja usluga su preduslov razvoja društva i ekonomije. U narednom periodu predstavićemo nova rješenja za sajt Vlade i ministarstva, pokrenućemo novi portal eUprave, ali i druge platforme na kojima ćemo lakše komunicirati sa građanima“, ocijenila je ministarka.

„Mijenjanjem poslovne kulture unutar Vlade, radićemo na osnaživanju zaposlenih da učestvuju u kreiranju servisa kojima je građanin na prvom mjestu, da se značajno brže prilagođavaju njihovim potrebama i da valorizujemo kapacitete zaposlenih unutar sistema da svoja znanja u potpunosti iskoriste za dobrobit napretka u društvu“, poručila je ona.

„Zadatak svake Vlade je da udružimo sve kapacitete znanja i iskustva koje ima cjelokupno društvo i zato je multidisciplinarnost timova, saradnja sa akademskim, NVO, privatnim sektorom i pojedincima apsolutni prioritet koji će kreirati nove društvene vrijednosti“, zaključila je Srzentić.

Ona je pozvala da se u narednom periodu u otvorenom dijalogu razmotre sva pitanja koja se tiču transparentnosti, mogućnosti eventualnog uspostavljanja nekog formalnog tijela koje bi se bavilio svim ovim pitanjima, te da se ojača saradnju u okviru Partnerstva za otvorenu upravu. 

Na konferenciji su predstavljeni novi rezultati istraživanja o nivou otvorenosti institucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori. Istraživanje je dio projekta koji realizuje CDT u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija ACTION SEE, a finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još