Stijović obišao radove na održavanju protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane i Ade

 Stijović obišao radove na održavanju protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane i Ade

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, obišao je sa saradnicima, mjesto gdje su izvođeni radovi na održavanju protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane, kao i Adu Bojanu.

Sa ministrom i državnom sekretarkom u Ministarstvu Nikolinom Mišnić, obilasku su prisustvovali i generalni direktor direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević, direktor Uprave za vode Damir Gutić i samostalni savjetnik za Jadranski sliv Milo Radović, ispred JP „Morsko dobro“ direktor Mladen Mikijelj sa saradnicima, predsjednik opštine Ulcinj Aleksandar Dabović sa saradnicima i Bojan Đakonović direktor JP „Ulcinjska rivijera“ sa saradnicima.

Prisutni su sagledali stanje koje se tiče količina izvađenog materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane, stanje plaže na turističkom kompleksu Ada Bojana i mogućnosti za valorizaciju materijala u dijelu saniranja plaže i ostalih namjena.

Tokom posjete je konstatovano da se hitno moraju preduzeti određene mjere i radnje kako bi se plaža na Adi Bojani pripremila za predstojeću turističku sezonu, ovo posebno iz razloga što nasipi narušavaju prirodni izgled i ljepotu plaže. Istovremeno neophodno je raditi na obezbjeđenju uslova za dugoročno rješenje revitalizacije ove plaže, uz održivo i svrsishodno upravljanje rijekom Bojanom.

Zajednički stav jeste da se izvađeni materijal sa ušća desnog rukavca rijeke Bojane iskoristi za očuvanje Ade Bojane i da materijal isključivo služi za prihranjivanje erodiranog dijela plaže. Nakon zadovoljenja potreba prihranjivanja plaže, od strane Opštine Ulcinj je iskazano interesovanje i za drugi dio materijala koji je za potrebe održavanja protočnosti izvađen sa račve, a dogovoreno je i da se od svih zainteresovanih strana prikupe informacije o potrebnim količinama materijala.

“Ministar Stijović je iskazao punu podršku da se radovi na protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane i revitalizacije plaže na Adi Bojani privedu namjeni i efikasnom iskorišćavanju izvađenog viška materijala, kao i dugoročnom rješavanju ovog problema u cilju očuvanja Ade Bojane kao prirodnog bisera Crne Gore. Istakao je i da će u okviru nadležnosti preduzeti sve mjere da se plaža što prije revitalizuje, a po ovom pitanju će se konusultovati i sa ostalim članovima Vlade, kako bi se obezbijedila podrška da se ovaj posao što prije završi”, stoji u saopštenju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još