Stižu podzemni kontejneri koji će riješiti problem odlaganja otpada

 Stižu podzemni kontejneri koji će riješiti problem odlaganja otpada

izvor Opština Ulcinj

Nakon uspješno sprovedenog tendera, potpisan je ugovor o nabavci 10 polupodzemnih kontejnera za suvu i morku frakciju sa kompanijom ,BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ“ D.O.O. , saopštio je predsjednik opštine Ulcinj Aleksandar Dabović.

Kontejneri se nabavljaju u sklopu projekta CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs, koji finansira Evropska unija preko IPA Interreg ADRION Adriatic-Ionian programa.

” Ovo je samo dio modernih podzemnih kontenejra koji su predviđeni za postavljanje u opštini Ulcinj. Uvjeren sam da će se na ovaj način doprinijeti unaprijeđenju kako vizuelnog tako i praktičnog aspekta odlaganja otpada u našem gradu”, rekao je Dabović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još