Stopirana legalizacija, nema upravljanja prostorom

 Stopirana legalizacija, nema upravljanja prostorom

foto Selver Vuković

Nepobitna je činjenica da stanje u kojem bilo koja država nema dva najvažnija planska dokumenta, ali ni državne smjernice razvoja arhitekture, nije pouzdana osnova za domaće ili strane investicije. Naravno, to je jedan od kriterijuma, pa je teško procijeniti njegov uticaj – kazao je Pobjedi predsjednik Komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore Novica Mitrović. Ističe da je Inženjerska komora imala već na početku primjedbe na sistem planiranja, koji se bazirao na planu generalne regulacije, ali one nijesu uvažene. Ističe da više nema vremena za eksperimente i da u oblasti planiranja i legalizacije treba hitno djelovati.

Legalizacija zaustavljena

Sada je, ističe, legalizacija zaustavljena zbog toga.

Za prostorni plan, koji je ipak u izradi, Mitrović smatra da dolazi nakon dugog perioda loše politike u oblasti planiranja prostora, koja je eskalirala nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji 2017. godine.

– Stručna javnost je i prilikom usvajanja tog zakona upozoravala na njegovu neprimjenjivost, pa kao posljedicu imamo stanje da je prostorni plan istekao 2020. godine, da nemamo plan generalne regulacije, pa je sistem upravljanja prostorom u značajnoj mjeri ograničen – tvrdi Mitrović dodajući da je problem što nemamo strategiju prostornog razvoja, kao bazni strateški dokument, koji bi imao sve neophodne podatke za izradu prostornog plana. 

– Zbog toga što nemamo strategiju, tek početkom izrade prostornog plana se izrađuju i usklađuju studije za ključne oblasti kao što su zemljišna politika, razvoj naselja, turizam, ekonomski razvoj, kulturna dobra, seizmički rizik, infrastruktura, ekologija, životna sredina itd. Ovaj proces predugo traje i oduzima veliko vrijeme koje se kod izrade posljednjeg prostornog plana mjerilo godinama – naglašava Mitrović.

Strategije, kao polazne osnove za izradu prostornih planova, postoje u državama EU i, po njegovim riječima, u ogromnoj mjeri smanjuju vrijeme neophodno za izradu prostornih planova, te daju jasne smjernice za njihovu primjenu.

Mitrović ističe da nepostojanje planova negativno utiče na legalizaciju bespravnih objekata.

– Taj se postupak sprovodi u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, koji je napravio nesagledive posljedice u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, pa je na neki način država izgubila monitoring u ovoj oblasti. Zakon iz 2017. je bez ikakve prethodne analize tehničkih mogućnosti predvidio donošenje plana generalne regulacije za tri, a kasnije za pet godina, ali je na kraju sve zaustavljeno – kaže Mitrović navodeći da je Inženjerska komora od početka isticala negativne posljedice baziranja sistema na planu generalne regulacije, ali te primjedbe nijesu uvažene.

Dugoročan problem

– Na tom je planu baziran i veliki dio legalizacije, zbog čega je zastao. Bio je najavljen novi zakon o planiranju i izgradnji, iz kojeg bi bila izdvojena legalizacija kao posebno zakonsko rješenje, međutim Inženjerska komora nema informacije dokle se stiglo – objašnjava Mitrović i ističe da buduća vlada ovaj problem ne treba vezivati za trenutnu situaciju i kratkoročne planove.

– U oblasti planiranja prostora neophodna je dugoročna i kvalitena državna strategija sa jasnim pravcima djelovanja – podvlači Mitrović.

Iako se u konceptu prostornog plana čija je izrada u toku može vidjeti određeni napredak u odnosu na prethodne, Mitrović smatra da je uočljivo da sadrži uopštene odredbe, bez jasnih smjernica i implementacionih mehanizama.

– Mora se voditi računa o demografskim i klimatskim promjenama. Ukoliko su predviđanja da bi temperature u velikom dijelu Crne Gore do 2050. godine mogle dostići skoro 50 stepeni Celzijusovih, prostornim planom se to ne može ignorisati – objašnjava Mitrović, dodajući da se prepoznati problemi ne mogu riješiti ,,kozmetičkim promjenama“ postojećeg zakona, već treba novi pristup.

– Prostora za eksperimente u zakonodavnoj oblasti više nemamo, jer prostor kao resurs sve više gubimo, pa je potrebno kvalitetno dugoročno rješenje. Neophodno je i da se uvede monitoring i kontrola u oblasti izgradnje objekata, da se smanje administrativne procedure i konačno uredi katastar nepokretnosti – poručio je na kraju Mitrović.

Bez planova nema ni investitora 

Američka privredna komora je posvećena kreiranju predvidljivog i transparentnog poslovnog ambijenta zasnovanog na vladavini prava i, kako su kazali Pobjedi, uvjereni su da samo takav ambijent može privući nove i zadržati postojeće reputabilne investitore.

– U tom smislu, cijenimo da je potrebno što prije donijeti prostorni i plan generalne regulacije, pa tek onda pristupiti izradi planova nižeg reda. Postojanje planske dokumentacije doprinosi stvaranju neophodne predvidljivosti i jasnih pravila za sve investitore – kazali su dodajući da će se AmCham komitet za nekretnine ove godine intenzivno baviti novim zakonom o planiranju i izgradnji, te ukazivati na značaj koji kvalitetna planska dokumentacija iz oblasti građevinarstva znači za investitore, a time i razvoj crnogorske ekonomije.

izvor POBJEDA

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još