U novembru naplaćeno 166,55 miliona eura prihoda

 U novembru naplaćeno 166,55 miliona eura prihoda

ilustracija

Uprava prihoda i carina (UPC) naplatila je u novembru 166,55 miliona EUR prihoda, što je 9,6 odsto više u odnosu na isti period 2019. godine, odnosno 18,47 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz UPC su rekli da su intenzivnim aktivnostima na naplati prihoda po svim poreskim osnovama nastavili trend rasta budžetskih prihoda.

„Trend dobre naplate prihoda evidentiran je skoro po svim poreskim osnovama, tako da je u novembru Uprava naplatila 166,55 miliona EUR, što je 26 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno naplata je uvećana 14,6 miliona EUR više u odnosu na isti period 2019. godine“, navodi se u saopštenju.

Prema strukturi naplaćenih prihoda, naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) u novembru iznosila je 69,27 miliona EUR, odnosno 12,07 miliona EUR ili 21,09 odsto više u odnosu na novembar prošle godine.

„Naplata PDV-a je u ovoj godini povećana 5,99 miliona EUR, odnosno 9,47 odsto u odnosu na isti period 2019. godine koja je inače bila rekordna godina po ostvarenoj naplati kada je u pitanju PDV“, dodaje se u saopštenju.

UPC je, povećanje prihoda budžeta u novembru, ostvarila i po naplati akciza.

„Po osnovu akcize u novembru je naplaćeno 22,64 miliona EUR, čime je ostvaren rast prihoda od 5,3 miliona EUR ili 30,78 osto više nego u prethodnoj godini, odnosno 3,3 miliona EUR ili 17 odsto više u odnosu na novembar 2019. godine“, precizirali su iz Uprave.

Naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u novembru iznosi 47,19 miliona EUR, što je 4,47 odsto više nego 2019. godine, odnosno 8,25 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

„Po osnovu akciza i carine (porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije) od poreza na kafu za novembar ostvaren je prihod od 192,86 hiljada EUR, što je približno na istom nivou kao i u novembru 2019. godine, odnosno 97 odsto. To je 5,44 odsto više u odnosu na novembar prošle godine“, rekli su iz UPC.

Menadžment UPC i njeni posvećeni zaposleni uložiće, kako se zakljupčuje, kontinuirani dodatni napor na smanjenju visokih poreskih potraživanja uvažavajući važnost primjene principa jednakosti.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još