Unutrašnja kontrola procesuirala pet policajaca, neki se terete za zlostavljanje

 Unutrašnja kontrola procesuirala pet policajaca, neki se terete za zlostavljanje

foto FOS Media

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije tokom oktobra su izvršili šest provjera zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja, o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policajaca. Procesuirano je pet službenika, od kojih se neki terete za zlostavljanje, piše Dan.

Na osnovu činjenica i dokaza utvrđenih u postupku unutrašnje kontrole konstatovano je da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik nezakonitom upotrebom prinude na štetu građanina počinio težu povredu službene dužnosti iz čl. 95 st. 1 t. 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi.

Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen direktoru Uprave policije na dalje postupanje preduzimanje zakonom utvrđenih mjera u cilju pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskog službenika.

Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je na dalji postupak i nadležnom državnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da su se u radnjama i postupanju policijskog službenika u ovom slučaju stekla obilježja krivičnog djela zlostavljanje iz čl. 166a st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Osim toga, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je na dalji postupak nadležnom državnom tužilaštvu i zbog postojanja osnovane sumnje da su se u radnjama i postupanju četvorice policijskih službenika stekla obilježja krivičnog djela zlostavljanje iz čl. 166a st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz č l .152 st 2 KZ CG”, saopšteno je iz Unutrašnje kontrole.

Takođe, u jednom slučaju u postupku kontrole utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u nezakonito i neetičko postupanje i ponašanje policijskog službenika ispoljeno van službene dužnosti.

“Ali je konstatovano i da su od strane nadležne organizacione jedinice policije preduzete zakonske mjere u cilju pokretanja postupka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti policijskog službenika, kao i da su od strane rukovodioca organizacione jedinice u kojoj je raspoređen policijski službenik već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja postojanja osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje njegove disciplinske odgovornosti zbog načina postupanja u predmetnom slučaju”, navodi se u izvještaju Unutrašnje kontrole.

U jednom slučaju, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu na ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika.

U preostala tri slučaja u sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nisu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policajaca u vršenju policijskih poslova i primjeni ovlašćenja.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još