Uskoro novi elektronski sistem zakazivanja pregleda

 Uskoro novi elektronski sistem zakazivanja pregleda

ilustracija

Generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić kazao je da će novi sistem zakazivanja pregleda, na kome trenutno radi tim stručnjaka, omogućiti veću efikasnost, maksimalno korišćenje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i bolju komunikaciju između svih nivoa zdravstvene zaštite.

On je istakao da su loše povezani sistemi primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa naslijeđeni problem koji opterećuje pacijente u smislu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. On ističe da je to teret i za medicinsko osoblje u smislu efikasnosti u radu i pružanju usluga.

On je kazao da je Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa svim djelovima zdravstvenog sistema, formiralo tim koji upravo radi na analizi problema i predlozima rješenja za novi sistem elektronskog zakazivanja.

“Cilj je da sistem elektronskog zakazivanja bude moderna, adaptivna i proaktivna digitalna platforma, koja mora prevazići nedovoljan broj raspoloživih termina u pojedinim specijalnostima, preveliku opterećenost tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, neadekvatni angažaman i organizaciju na primarnom nivou i cio set problema koji iz toga proističu”, kazao je Sekulić.

Osnovni zadatak je povećanje efikasnosti, maksimalno korišćenje kapaciteta i ljudskih resursa u sistemu, poboljšanje komunikacije između primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

“Takođe, redefinisanje uloge primarne zdravstvene zaštite, kojom ćemo dodatno rasteretiti ostale zdravstvene nivoe, dio je napora koje Ministarstvo zdravlja ulaže kako bi primarna zdravstvena zaštita bila što više okrenuta prevenciji, a ne samo tretiranju medicinskih stanja. Uz to, ljekari na svim nivoima trenutno previše svog vremena i energije troše na popunjavanje zastarjelih digitalnih formi u okviru platforme umjesto da svoje vrijeme posvete pacijentu. U tom smislu, tehnologije koje pripremamo kroz digitalna rješenja bazirane su na vještačkoj inteligenciji, optimalnom korišćenju medicinskih podataka i upravljanju raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima”, rekao je Sekulić.

On je naglasio da pacijent mora biti rasterećen uloge u kojoj je dominantno on zadužen da čuva svoju medicinsku dokumentaciju i upravlja njome.

“Tehnologija nam omogućava administraciju bez papira u zdravstvenom sistemu, a svi potrebni podaci će biti dostupni i ljekaru i pacijentu. I taj segment unapređenja platforme imaće multiplikativne pozitivne efekte”, navodi Sekulić, prenosi Dan.

Pregledi i liječenje u domovima zdravlja svakako moraju biti bolje definisani.

“Izabranim ljekarima moramo pomoći da bolje ostvaruju svoju definisanu ulogu i budu primarna karika interakcije pacijenta i zdravstvenog sistema. Takođe, Klinički centar Crne Gore, kao jedina ustanova tercijarnog nivoa u Crnoj Gori, mora biti rasterećen od nepotrebnih procedura i pregleda, koje po definiciji mogu pružiti ljekari na primarnom nivou. Time će KCCG dobiti dodatne reurse u vidu slobodnih radnih sati i ljudskih resursa, a pacijenti bolju uslugu”, kazao je Sekulić.

Upitan na koji način se može riješiti problem oko 30 odsto pregleda u KCCG na koje se građani ne odazovu, Sekulić kaže da će biti uvedeno digitalno rješenje.

“Uz intenzivnu komunikaciju Ministarstva zdravlja i KCCG, u pripremi je digitalno rješenje kojim će građani jednim klikom ili SMS-om potvrditi ili otkazati dolazak na zakazani pregled u adekvatnom vremenskom periodu. Za kategorije pacijenata koji nisu u mogućnosti da koriste napredne tehnologije, kol-centar će preuzeti ulogu da pozivima prema pacijentima uoči zakazanih termina dodatno pomogne i njima i ljekarima, kako bi ovaj evidentni problem bio riješen”, rekao je Sekulić.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još