Usvojen Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju u Ulcinju

 Usvojen Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju u Ulcinju

Foto: Ivana Božović

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) usvojila je Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika koji će biti održani 27. marta 2022. godine.

Planom su definisane aktivnosti koje će Agencija sprovoditi prema političkim subjektima, organima vlasti i drugima zakonskim obveznicima, u cilju efikasne primjene nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

– Kroz realizaciju Plana, Agencija će: kontrolisati političke subjekte, njihove aktivnosti, prikupljena i utrošena sredstva u toku kampanje; kontrolisati poštovanje propisanih zabrana i ograničenja upotrebe javnih resursa u kampanji; obezbijediti transparentnost izborne kampanje objavljivanjem dokumenata o finansiranju kampanje i upotrebi javnih resursa, u skladu sa Zakonom; kontinuirano davati obveznicima Zakona smjernice, savjete i mišljenja u vezi sa njegovom primjenom; postupati po svim prigovorima i iznijetim sumnjama u kršenje Zakona; pokretati prekršajne i druge postupke u skladu sa Zakonom – saopšteno je iz ASK-a.

Istaknuto je da će Agencija posebnu pažnju obratiti na analizu učešća javnih funkcionera u izbornoj kampanji, praćenju, evidenciji i analizi aktivnosti i kontroli izvještaja političkih subjekata u kampanji, naročito kontroli nenovčanih priloga, kao i promovisanju rezultata sprovođenja Zakona i saradnji sa obveznicima Zakona i zainteresovanom javnosti.

– Svrha djelotvorne primjene Plana kontrole i nadzora je jačanje integriteta i kredibiliteta kampanje, te snaženje povjerenja građana u izborni proces. Plan će biti sproveden u skladu sa Zakonom, kao i metodologijama za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti Agencije koje su definisane uz uvažavanje predloga međunarodnih eksperata Savjeta Evrope i civilnog sektora – poručili su u ASK-u.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još