Vesko Damjanović neće konkurisati za direktora

 Vesko Damjanović neće konkurisati za direktora

foto qov.me

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Crne Gore Vesko Damjanović najvjerovatnije neće konkurisati za tu funkciju, saznaje nezvanično Dan iz vrha policije.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović završio je sve procedure i nedavno raspisao konkurs za izbor direktora Uprave policije.

Kako je navedeno u konkursu, konkursom se bira direktor policije, koji se na tu funkciju imenuje na period od pet godina.

Uslov je visoko obrazovanje, položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestimau policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Objašnjavajući zašto su odlučili da imenuju Veska Damjanovića za v.d. direktora policije, premijer Zdravko Krivokapić je na nedavno održanoj konferenciji za medije kazao da su poštovali zakon i da su bili primorani da biraju “bolje od goreg”.

Direktora policije, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja. Skupština, nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu, daje mišljenje o predloženom kandidatu.

Za pomoćnika direktora policije može biti postavljeno lice koje ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom, i stoga se zainteresovani kandidati mogu o navedenom izjasniti u prijavi za slobodno radno mjesto.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još