(VIDEO)Lunjić: Skandalozno pravno nasilje, Nimanbegu u zoni krivične odgovornosti, tražimo hitnu reakciju SDT

 (VIDEO)Lunjić: Skandalozno pravno nasilje, Nimanbegu u zoni krivične odgovornosti, tražimo hitnu reakciju SDT

Predsjednik Opštinskog odbora DPS u Ulcinju Driton Lunjić saopštio je o da se danas desilo klasično pravno nasilje i najgrublja zloupotreba i prekoračenje datih ovlašćenja odbornika u Skupštini opštine Ulcinj.

Prema njegovim riječima na najgrublji način je prekršen Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut Opštine Ulcinj.

On ističe da je najstariji odbornik predsjedavao današnjom sjednicom i kako su podnijete dvije kandidature za predsjednika Skupštine, prekinuo sjednicu i zakazao sastanak klubova odbornika za ponedjeljak, u skladu sa članom 51. stav 3 Statuta.

– Prekinutom sjednicom je ničim izazvan uzeo da predsjedava Genci Nimanbegu čime je „oteo“ funkciju predsjedavajućeg. Na takav način su otvorene kako krivična, tako i upravno pravna dimenzija u ovoj pravnoj stvari – poručio je Lunjić.

To, kako ističe, znači da sve odluke počev od one o izboru predsjednika Skupštine pa na dalje su nezakonite i u suprotnosti sa Statutom i poslovnikom Opštine Ulcinj.

– S tim u vezi ćemo pokrenuti inicijativu o ocjeni zakonitosti kod nadležnog suda, odluke o izboru predsjednika Skupštine i svih drugih odluka koje donese ova Skupština – istakao je on.

Kako je saopštio predsjednik Opštinskog odbora DPS Ulcinj, 19 odbornika na čelu sa Nimanbeguom je ušlo u zonu krivične odgovornosti prekoračujući svoja ovlašćenja i čineći krivično djelo iz člana 416. stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore za kojeg je nadležno Specijalno državno tužilaštvo.

Lunjić je istakao i djelovanje upravnog inspektora, za kojeg kako je rekao, bio saučesnik u današnjoj nezakonitoj akciji jer je zloupotrebom ovlašćenja koje ima kao upravni inspektor i koji je potpuno nezakonito vršio nadzor nad subjektom koji ne može biti subjekt upravnog nadzora i tom prilikom je očigledno postupao po nečijem nalogu i trebao da bude represivna palica.

– Pozivamo nadležno tužilaštvo da preuzme sve dalje radnje u cilju procesuiranja svih odgovornih lica koja su se ogriješila o zakon – zaključio je Lunjić.

Na kraju, kako je rekao predsjednik Opštinskog odbora DPS Ulcinj, posebno čudi i “saučesništvo od strane pripadnika Uprave policije koji su pružali asistenciju upravnom inspektoru u pravcu verifikacije nezakonite odluke o izboru predsjednika Skupštine opštune Ulcinj koje je donijela nezakonita Skupština, pa se postavlja pitanje po čijem nalogu i za čije potrebe su oni zloupotrijebljeni”.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još