Vlada će isplatiti naknade za novorođenčad

 Vlada će isplatiti naknade za novorođenčad

izvor Vlada CG

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je na sjednici Vlade da će biti realizovana obaveza o isplati naknada za novorođenčadi.

To je mjera koju je usvojila prethodna Vlada, a koje predviđa jednokratno novčano davanje od 1.000 ili 500 eura za djecu koja se ove godine rode.

“Od ovog momenta treba da znaju i građani da nijednom riječju nije bilo rečeno da ovo neće biti izvršeno, da je to bila gola laž i spekulacija”, poručio je Damjanović.

Za jednokratna novčana davanje za novorođenčat, biće kako kaže ministar, potrebno između pet i 5,8 miliona eura.

“Ovdje sam sa predlogom da uđemo u realizaciju obaveze, uz opasku da ova obaveza nije definisana Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti”, kazao je Damjanović i dodao da je trebalo obezbijediti sredstva.

Kaže i da je riječ o pomoći samo za 2022. godinu.

“Moj će biti predlog da idemo u ovu priču, neće biti lako, ali sprovešćemo, da je utemeljimo u zakonu, i da brzo krenemo u realizaciju”, naveo je Damjanović.

“Ništa prethodnoj Vladi nije smetalo da taj plan realzuje, namjerno su to ostavili kako bi preko najranjivije populacije sticali političke poene”, istakao je Damjanović.

Kaže da prethodna Vlada nije pripremila ni uputstvo za primjenu mjera niti su izvršili obavezu, koja je zbog toga ostala novoj Vladi.

Ponovio je i da je 43. Vlada spremna da realizuje sve prethodne obaveze.

“Mi smo rekli da ćemo sve te obaveze da izmirimo i hoćemo do zadnjeg centa”, naveo je Damjanović.
I premijer Dritan Abazović je poručio da će Vlada izvršavati svoje obaveze.

“Tražimo sistemsko rješenje za našu djecu i novorođenčadi će imati u skladu sa pravilnikom i zakonom sredstva, kao jedan vid pomoći”, poručio je Abazović i dodao da po tom pitanju nema dilema.

“Biće realizovane obaveze i naći ćemo novca za našu djecu, ali u skladu sa pravilima ne populistički ili kampanjski”, poručio je Abazović.

Podsjetini, mjeru koju je prethodna Vlada usvojila krajem marta za jednokratno novčano davanje od 1.000 eura za djecu koja se ove godine rode u crnogorskim opštinama, koje su 2020. godine imale negativan prirodni priraštaj, a po 500 eura u ostalim opštinama, realizovaće novoformirano Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) je preduzelo sve potrebne korake kako bi prijave otpočele 4. maja, kako je i planirano po usvajanju ove mjere. Njome je predviđeno da se prijave i isplate naknade za novorođenčad odvijaju preko centara za socijalni rad. Vjerujemo da će sprovođenje mjere otpočeti u što kraćem roku, te da će uskoro građani biti informisani blagovremeno.

Vlada je usvojila predloge izmjena Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o parničnom postupku i Zakona o vanparničnom postupku.

Generalni sekretar Vlade Boris Marić rekao je da se radi o tehničkim izmjenama kako bi se ti propisi uskladili sa Zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Mišljenje povodom tih zakona izdvojili su ministri Ervin Ibrahimović, Admir Adrović i Vladimir Joković.

Usvojena je i odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Egipta.

Abazović je apelovao da Aerodormi Crne Gore budu aktivniji. Vlada je razmatrala rezultate zimske turističke sezone.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja (MER) Damir Davidović saopštio je da, prema podacima Monstata od decembra do kraja marta, Crnu Goru je posjetilo 107 hiljada turista, 130 odsto više nego prethodne godine.

Usvojen je godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za 2021. godinu.

Vlada je izmijenila zaključke sa sjednice od 26. maja, koji se odnose na kredit kod Abu Dabi fonda.

“Čuveni Abu Dabi fond. Neophodna je promjena zaključaka kako bismo otvorili poseban devizni račun i prebacili novac sa posebnog računa u Prvoj banci i izmirili obaveze prema Abu Dabi fondu, kako ne bi pale državne garancije”, rekao je Damjanović.

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković kazao je da zaključke treba odmah verifikovati zbog hitnosti.

“Abu Dabi fond će doći na dnevni red”, poručio je Joković.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još