Vlada Crne Gore prepoznala kapacitet Regionalnog vodovoda

 Vlada Crne Gore prepoznala kapacitet Regionalnog vodovoda

Izvor: Regionalni vodovod

Usvajanjem Informacije o ustupanju izgradnje infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče u opštini Ulcinj, Vlada Crne Gore je prepoznala kapacitet Regionalnog vodovoda za implementaciju strateški važnih projekata od javnog interesa, na zadovoljstvo stanovnika barske i ulcinjske opštine, izjavio je Josip Đurašković, izvršni direktor DOO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

Vlada Crne Gore je na svojoj 45. sjednici usvojila Informaciju o ustupanju izgradnje infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče u opštini Ulcinj Društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, čime je ispunjen uslov za započinjanje projekta koji više decenija željno iščekuju stanovnici ovih opština, turistički poslenici i brojni gosti koji u sve većem broju posjećuju južni dio Crnogorskog primorja tokom ljetnjihz mjeseci.

Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče, u opštini Ulcinj, koja se decenijama razvijaju kao turistička i na čijem području je izgrađen veliki broj stambenih i turističkih objekata, posebno u dijelu javnog vodosnabdijevanja i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, predstavlja preduslov za kvalitetan život stanovnika, povećanje investicija i dalji razvoj turizma.

Imajući u vidu značaj i važnost ovog projekta, lokalne samouprave ove dvije opštine, koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju izgradnju predmetne infrastrukture koja bi činila jedinstvenu i nedjeljivu tehničko-tehnološku cjelinu, odlučile su da se, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, obrate Vladi Crne Gore sa zahtjevom da Vlada i Regionalni vodovod preuzmu obavezu izgradnje i naknadnog upravljanja infrastrukturom i obavljanja komunalne djelatnosti na ovom području.

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) 2019. godine zaključilo Ugovor o kreditu za implementaciju Projekta proširenja regionalnog sistema za vodosnabdijevanje (RVS), u ukupnom iznosu od 24 miliona eura, koji se realizuje kroz dvije tranše od po 12 miliona eura. Prva tranša Projekta je u fazi realizacije i odnosi se na projekte povezivanje opštine Herceg Novi na RVS, koji je završen i očekuje se da bude pušten do kraja godine i izgradnju druge faze RVS, novog drugog cjevovoda na dionici Budva – Tivat.

Druga tranša kredita odnosi se na realizaciju projekta izgradnje hidro-tehničke infrastrukture za potrebe vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak, Utjeha i Kruče.

U sklopu realizacije projekta, EBRD je odobrila i oko milion eura bespovratnih sredstava DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, za izradu idejnog projekta za izgradnju infrastrukture za vodosnabdijevanje, prikupljanje i odvođenje otpadnih voda za navedena naselja.

”Regionalni vodovod je zaključio Memorandume o saradnji sa opštinama Bar i Ulcinj i obezbjedio potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta od javnog interesa. Takođe, u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora finansiranja, u saradnji s Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sprovodi aktivnosti neophodne za pripremu aplikacije za konkurisanje za sredstva iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Nakon usvajanja Informacije, očekujemo da Vlada Crne Gore donese konačne zaključke u skladu sa kojima ćemo nastaviti aktivnosti na izradi idejnog rješenja za projekat izgradnje nedostajuće komunalne infrastructure. Takođe, nadamo se da i ostale institucije odrade svoj dio posla i obezbijede sve neophodne tehničke preduslove za nesmetani početak i relizaciju ovog projekta”, istakao je Đurašković.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još