Vlada planira da u ovoj godini zaposli još 661 službenika

 Vlada planira da u ovoj godini zaposli još 661 službenika

U toku ove godine planirano je zapošljavanje 661 državnog službenika, odnosno namještenika, od čega 327 na neodređeno vrijeme i 334 na određeno vrijeme. To se navodi u informaciji o primjeni instituta kadrovskog planiranja koju je usvojila Vlada.

dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade, navodi se da je najviše novih zapošljavanja planirano u Upravi prihoda i carina čak 152 službenika, od kojih 47 na neodređeno, a 105 na određeno.Informacija o primjeni Instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave za 2022. godinuInformacija o primjeni Instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave za 2022. godinu

Slijedi Uprava za inspekcijske poslove gdje je planirano zapošljavanje 122 radnika od kojih 117 na određeno, a četiri na neodređeno.Informacija o primjeni Instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave za 2022. godinuInformacija o primjeni Instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave za 2022. godinu

Ministarstvu finansija potrebno je 85 radnika od kojih na neodređeno 57, a 28 na određeno.

Javni interes da se izbjegne v.d. stanje u institucijama

“Imajući u vidu činjenicu da je početna osnova za donošenje Kadrovskog plana akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te obavezu donošenja novih akata o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji za 18 ministarstva, u narednom periodu se očekuje najprije donošenje novih akata o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji a nakon toga i Kadrovskih planova organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore i popuna
radnih mjesta u skladu sa tim Kadrovskim planovima”, navodi se u vladinom dokumentu.

Napominju da se Kadrovski plan donosi za kalendarsku godinu, da je došlo do nove organizacije državne uprave u maju 2022. godine, te da se Odluka o popuni radnog mjesta može donijeti, između ostalog, ako je popuna radnog mjesta predviđena Kadrovskim planom (osim izuzetka iz člana 38 Zakona o državnim službenicima i namještenicima).

“Kako bi se omogućila popuna upražnjenih radnih mjesta u novoformiranim organima, potrebno je razmotriti mogućnost donošenja pojedinačnih Kadrovskih planova organa državne uprave za 2022. godinu od strane Vlade Crne Gore, bez objedinjavanja podataka u Predlog Kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore. Ovo je veoma bitno kako bi se obezbijedila neophodna fleksibilnost i mogućnost da
organi odnosno ministarstva ne čekaju druga ministarstva dok pripreme pojedinačni 9 Kadrovski plan ( što prethodno podrazumijeva nekoliko koraka i to: 1) donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, 2) raspoređivanje službenika u skladu sa novim Pravilnikom i rješavanje svih statusnih pitanja 3) dostavljanje podataka u CKE) i na taj način organi koji su redovni i ažurni u izvršavanju svojih obaveza ostaju u blokadi za
realizaciju neophodnih zapošljavanja u ovoj godini. Ovo iz razloga što Kadrovski plan mogu donijeti samo organi koji uredno dostavljaju podatke u CKE u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, jer se Kadrovski plan priprema elektronski kroz CKE, a svaka nepravilnost i neažurnost u pogledu statusnih pitanja službenika i dostavljenih podataka ima refleksiju na Kadrovski plan”, navodi se u dokumentu.

Predloženim modelom, kako se ističe, omogućava se da se odmah nakon donošenja kadrovskog plana započne realizacija potrebnih zapošljavanja i izbjegne situacija da određeni broj lica bude u v.d. statusu duže od zakonom utvrđenog.

“Takođe, omogućava se i realizacija postupaka zapošljavanja, naročito onih koja su ministarstva identifikovala kao urgentna i važna, a odnose se na proces evropskih integracija, IPA projekte, ispunjavanje zahtjeva iz određenih pregovaračkih poglavlja, direktiva od strane EU i drugo. Sve navedeno govori u prilog činjenici da je pretežni javni interes da se izbjegne vd stanje u institucijama, mimo Zakonom propisanog, kao i da se omogući nesmetano funkcionisanje rada organa, posebno linija rada koje se odnose na ispunjavanje zadataka iz evropske agende”, zaključuje se u vladinom dokumentu.

izvor rtcg

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još