Za dalji napredak Crne Gore u EU integracijama važan nastavak reformi, a ne naza-dovanje

 Za dalji napredak Crne Gore u EU integracijama važan nastavak reformi, a ne naza-dovanje

izvor DPS

Predsjednik Kluba poslanika DPS – LP, Danijel Živković sastao se sa ambasadorkom EU u Crnoj Gori, Nj.E. Oanom Kristinom Popom.

Na sastanku se razgovaralo o političkom i društvenom ambijentu u Crnoj Gori, nakon održanih parlamen-tarnih izbora, 30. avgusta 2020. godine.

Živković je istakao da je Demokratska partija socijalista državotvorna partija, koju karakteriše jak demo-kratski kapacitet. Na to ukazuje i činjenica da je nakon održanih parlamentarnih izbora, DPS omogućila mirnu i demokratsku tranziciju vlasti.

On je istakao da će Klub poslanika DPS – LP, biti partner u svim zakonodavnim aktivnostima Parlamenta koje promovišu demokratske vrijednosti i evropski put Crne Gore. Sa druge strane Demokratska partija socijalista neće dozvoliti urušavanje građanskog, multietničkog i multivjerskog koncepta države Crne Gore.

Predsjednik Kluba poslanika DPS – LP je podsjetio na dešavanja sa Četvrte sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini, održane 28.12.2020. godine, napomenuvši da će Ustavni sud dati konačnu riječ u postupku ocjene ustavnosti odluka i zakona koje su ponovo usvojeni 20.01.2021. godine.

“Odluka Ustavnog suda neće biti opredjeljujuća za povratak poslanika našeg kluba u proces rada Parla-menta, ali smo željeli i na ovaj način da ukažemo da je parlamentarna većina prekršila Zakon i Poslovnik”, istakao je Živković.

Ambasadorka Popa je naglasila značaj pune institucionalne funkcionalnosti Skupštine kao ključnog mjesta za politički dijalog o temeljnim reformama na putu Crne Gore ka EU.

Ambasadorka je ponovila da je za dalji napredak u EU integracijama od presudne važnosti da Crna Gora ostvari dodatne rezultate, a ne da nazaduje, u sprovođenju reforme pravosuđa.

Tokom razgovora predsjednik Kluba poslanika DPS – LP je iznio stav da zakoni koje je predložila parlamentarna većina: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu i Predlog zakona o Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju nijesu u saglasnosti sa evropskom praksom i iskazao je bojazan da bi njihovim usvajanjem moglo doći do usporavanja procesa na putu evropskih integracija.

Takođe, Živković je izrazio zabrinutost zbog širenja epidemije COVID-19 u Crnoj Gori kao i zbog činjenice da zbog neodgovornosti nove Vlade još uvijek nije počela imunizacija građana, zaključivši da će takve okolnosti ostaviti posljedice, kako po zdravlje ljudi, tako i po crnogorsku ekonomiju.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još