Za godinu 39 hiljada zaposlenih manje

 Za godinu 39 hiljada zaposlenih manje

foto ilustracija

U Crnoj Gori je na kraju novembra prošle godine posao imao 163.851 građanin, što je za 39.272 zaposlena manje nego u istom mjesecu 2019, pokazuje najnoviji mjesečni statistički pregled Uprave za statistiku.

U pregledu se precizira da je broj nezaposlenih sa 37.924 u novembru 2019. porastao na 47.053, koliko ih je bilo na kraju novembra 2020, odnosno 9.129 više nezaposlenih. Podaci o broju nezaposlenih preuzeti su od Zavoda za zapošljavanje (333) i obuhvataju samo osobe koje su registrovane kod ove institucije, piše Dan.

Kada su u pitanju sektori djelatnosti u oblasti “administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti” broj zaposlenih je prepolovljen i to sa 12.202 radnika na 6.364, odnosno 5.838 radnika. U oblasti građevinarstva je broj zaposlenih u posmatranom godišnjem periodu smanjen za 4.836, a trgovini na veliko i malo za čak 7.437.

U sektoru saobraćaj i skladištenje broj zaposlenih je smanjen za 2.027, usluge smještaja i ishrane 4.074, informisanje i komunikacije 616, finansijske i djelatnosti osiguranja 633, poslovanje s nekretninama 297, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.928, a u oblasti „državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje” broj uposlenih je smanjen za 1.904, u obrazovanju 2.785, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 1.090, umjetnosti, zabavi i rekreaciji 1.009, a u ostalim uslužnim djelatnostima za 875.

Pod pojmom zaposleni podrazumijevaju se sva lica koja imaju zasnovan radni odnos sa preduzećem ustanovom ili organizacijom ili individualnim poslodavcem bez obzira da li su rad ni odnos zasnovali na neodređeno ili određeno vrijeme i da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još