Zbog spiska o izolaciji državu tuže 163 osobe

 Zbog spiska o izolaciji državu tuže 163 osobe

izvor FOS media

Pred Osnovnim sudom u Podgorici do sada su protiv države podnijete 163 tužbe od fizičkih lica čija imena su objavljena u vrijeme kada im je Uprava za inspekcijske poslove rješenjem odredila samoizolaciju, piše Dan.

Podsjećanja radi, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je 21.3.2020. godine donijelo odluku o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, a koju je Ustavni sud ukinuo odlukom od 23.07.2020. godine.

Tužbama se traži naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova, radi povrede prava ličnosti, prava na privatnost, prava na zaštitu podataka o ličnosti i pravo na poštovanje ličnog i porodičnog života.

U većini predmeta određen je zastoj postupka do pravosnažnog okončanja postupka u predmetu ovog suda P.br. 3757/20, što je bio jedan od razloga neprihvatanja medijacije od strane države.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još