Zdravstveno-sanitarna ispekcija zabranila rad za dvije neregistrovane ambulante u Ulcinju

 Zdravstveno-sanitarna ispekcija zabranila rad za dvije neregistrovane ambulante u Ulcinju

Zdravstvena inspekcija Uprave za inspekcijske poslove je u sklopu pojačanog inspekcijskog nadzora u ljetnjoj sezoni vršila kontrolu zdravstvenih ustanova, i tom prilikom su u Ulcinju na adresi Velika Plaža i u Turistićkom naselju Ada Bojana pronađene dvije neregistrovane ambulante.

” Iste su poslovale bez rješenja Ministarstva zdravlja i pružale su zdravstvene usluge i ako nisu ispunjavali zakonom propisane uslove za isto. U ambulantama su oduzete određene količine ljekova, medicinskih sredstava i medicinske dokumentacije”, saopštili su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Kako navode, inspekcija je zabranila rad navedenim ustanovama i zabranila je rad ljekarima koji su nelegalno pružali zdravstvene usluge van zdravstvene ustanove.

Inspekcijski nadzor je izvršen uz asistenciju Uprave policije, sektor za privredni kriminal iz Ulcinja, a o svemu je upznato i tužilaštvo.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još