Blizu 17.500 hiljada za Šas

 Blizu 17.500 hiljada za Šas

Opština Ulcinj potpisala je danas ugovor sa Polimskim muzejom – Berane za arheološke radove rekognosciranja zapadnog dIjela antičkog lokaliteta Šas.

” Ovaj ugovor je potpisan u sklopu projekta Heritage Revived, koji finansira Evropska unija preko Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020, za rekognosciranje zapadnog dijela arheološkog nalazišta antičkog grada Šas, u opštini Ulcinj”, kazao je predsjednik opštine Ulcinj Aleksandar Dabović.

Kako je naveo, ova radnja podrazumijeva izradu elaborata koji sadrži evidenciju fizičkih struktura na ovom djelu lokalitata, uz pomoć potrebnih sondi radi definisanja dosezanja zapadnog djela lokaliteta i stratigrafiju.

” Vrijednost radova je 17.396,00 eura. Valorizaciji kulturno-istorijskog nasljeđa u službi razvoja turizma moramo pokloniti posebnu pažnju “, poručio je Dabović.

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još