Javni poziv UNESCO-Aschberg programa za umjetnike i stručnjake u kulturi

 Javni poziv UNESCO-Aschberg programa za umjetnike i stručnjake u kulturi

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je javni poziv za podnošenje prijava u okviru UNESCO-Aschberg programa za umjetnike i stručnjake u kulturi. Među potencijalnim korisnicima sredstava programa je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

Saopštenje MPNKS prenosimo u cjelosti.

”Misija UNESCO-Aschberg programa je podsticanje i unapređenje kulturne raznolikosti i statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi, kroz jačanje nihovog socijalno-ekonomskog statusa u skladu sa ciljevima Konvencije o zaštiti i unaprjeđenju raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, kao i Preporuke iz 1980. godine o statusu umjetnika.

Kako je pandemija Covid 19 imala negativan uticaj na društvo u cjelini, a posebno se odrazila na djelatnosti iz oblasti kulture, cilj ovog javnog poziva je podrška razvoju snažnijeg kreativnog sektora u skladu sa ciljevima Preporuke iz 1980. o statusu umjetnika i Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, kako bi se prevazišla kriza koju je izazvala pandemija kovida.

Javni poziv ima posebnu težinu zbog činjenica da su Ujedinjene nacije 2021. godinu proglasile Međunarodnom godinom kreativne ekonomije za održivi razvoj. UNESCO zagovara pristup da umjetnici i stručnjaci u kulturi zauzimaju centralno mjesto u razvoju kreativne ekonomije, kao i u osmišljavanju funkcionalnog ekosistema za kreativni sektor.

Konkurs je otvoren do 03. decembra, a mogu se prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije. Program prepoznaje 4 modula podrške za projekte usmjerene na:

1. konsultativne procese, strateško planiranje i dijalog o javnim politikama usmjerenim na pripremu ili reviziju zakona i druge regulative, kako bi se promovisala ekonomska, socijalna i kulturna prava umjetnika;

2. analizu i izvještavanje o statusu umjetnika i stručnjaka u kulturi sa ciljem kvalitetnog informisanja o javnim politikama i pravnoj reformi;

3. izgradnju kapaciteta za jačanje koncepta nacionalnog planiranja, monitoringa i reformi u mjerenju unapređenja statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi;

4. komunikaciju i podizanje svijesti o važnosti promovisanja izmjene javnih politika, kreiranja ili sprovođenja mjera u korist statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Način i rok prijave

Zainteresovani aplikanti se pozivaju da podnesu prijave na engleskom ili francuskom jeziku, koristeći aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvjete, naule, kulture i sporta.

Prijave, kao i dodatna pitanja, dostavljaju se putem mejla na sljedeću adresu: Aschberg@unesco.org

Kontakt osoba u Kancelariji za UNESCO:

Ranka Jovanović

Ministarstvo prosvjete, nauke, kuture i sporta

email: ranka.jovanovic@mpnks.gov.me

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još