Problem nekontrolisanog mokrenja

 Problem nekontrolisanog mokrenja

Urinarna inkontinencija je nevoljni gubitak mokraće. Postoje tri tipa nekontrolisanog mokrenja, objašnjava za Portal Ulcinj dr Aleksandar Spasić, specijalista urologije iz ZU «Tesla Medikal» Berane.

To su, kako navodi, : SUI – stres inkontinencija – gubitak urina nastaje kod fizičkog naprezanja (kašalj, kijanje, naglo ustajanje, trčanje, smijeh), UUI – urgentna inkontinencija nastaje iznenada bez jasnog provkoacionog faktora, a kao posljedica nevoljnih grčenja mišića mokraćne bešike i MUI – mješovita koja ima elemente i stres i urgentne inkontinencije.

” Postoje i neki drugi  tipovi nevoljnog gubitka mokraće kao što su postojanje otvora izmedju susjednih oragana/ bešike i vagina, mokraćne cijevi  i bešike/ – fistule, pojava prelivanja kod muškaraca sa opstruktivnim tegobama/uvećana prostata, karcinom prostate, suženja mokraćne cijevi, skleroza vrata bešike i dr/ koju označavamo kao gubitak urina nakon završetka mokrenja – postmikciono kapanje i dr” pojašnjava dr Spasić.

Prema njegovim riječima, u osnovi gubitak urina nastaje kao posljedica naglog povećanja pristiska u trbušnoj duplji. Anatomski, kako objašnjava dr Spasić, je posljedica povećane pokretljivosti  mokraćne cijevi kod žene čime se povećava i pritisak na mišić koji treba da spriječi gubitak mokraće. 

” Iako je problem inkontinencije mokraće češći kod žena i vezan je za godine života – od 19% u rani srednjim do 29% uposle 80.godine života, kod mu stres inkontinencija škaraca nije rijetka pojava i može varirati od 3 do 39%. Kod muškaraca je najčešće urgentna inkontinencija a u manjem procentu je stres inkontinencija i to običo nakon operativnog liječenja – radikalna prostatektomija zbog karcinoma prostate. Zanimljivo je da se učestalost i kod žena i kod muškaraca povećava na 50% kod štićenika u domovima za stare.  Inkontinencija ima ogramona uticaj na kvalitet života, narušava socijalni život, svakodnevne i seksualne aktivnosti, “istakao je dr Spasić.

On je kazao da kod žena glavni faktori rizika su trudnoća i teži vaginalni porodjaji, menopauza, gojaznost, pušenje i hronične bolesti pluća.

Kod muškaraca pored godina života, kako navodi, tu su i neurološke bolesti, urinarne infekcije, opsturkcija mokrenja, operativno lečenje – prostatektomija.

” Kao i za svaku dijagnostiku, anamneza, razgovor sa pacijentom je osnova od koje se kreće na šta se nadovezuje fizikalni pregled, dnevnik mokrenja, analiza urina, urodinamsko ispitvanje. Liječenje inkontinencije kod žena počinje promjenama životnih navika- smanjiti tjelesnu težinu, prestati sa pušenjem, liječenje hroničnog kašlja, zatvora .. Redukovati unos kafe i svega što se u toku dana unosi, a primjetno pogoršava kontrolu mokrenje. Vježbe koje jačaju mišiće karličnog dna – Kegelove vježbe i  Biofeedback trening- proces učenja kako vježbama kontrolisati stres, kao i  električna stumulacija mišićnog dna karlice, su mogući modaliteti liječenja. Liječenje ljekovima i konačno različite metode hirurškog liječenja do ugradnje vještačkog sfinktera”, kazao je dr Spasić.

Hiperaktivna mokraćna bešika

Ovo stanje se, kako objašnjava dr Spaić, definiše kao urgentno mokrenje sa ili bez nekontrolisanog mokrneja, obično sa učestalim i noćnim mokrenjem.

” Učestalost varira sa godinama od 5-20% i viša je nakon 40ih godina života. Zabluda je da je ovo bolest isključivo žena, jer je učestalost nezantno manje kod muškaraca ali je forma sa nekontrisanim mokrenjem češća kod žena. Hiperaktivnost bešike može biti uzrokovana neurološkim promjenama kao što su Parkinsonova bolest, multipla skleroza, moždani udar, povrede kičmenog stuba i dr. Pored ovih promjene mogu nastati i kao posljedica nejasnih fakotra ali i udružena sa tegobama zbog otežanog pražnjenja mokraćne bešike”, kazao je dr Spaić. 

Prema njegovim riječima, pored standardnih alata, dijagnoza se može potvrditi samo urodinamskim ispitivanjem, a odnose se na povećanu aktivnost mišića mokraćne bešike, ali i pored toga isključiti postojanje urinarne infekcije. Koristan je i dnevnik mokrenja.

” Liječenje obuhvata promjenu vrste i količine popijene tečnosti, redukcija unosa kofeina, smanjenje tjelesne težine, regulacija stolice, trening mokraćne bešike sa ciljem prevazilaženja urgencije, vježbe mišića karličnog dna. Ključno liječenje je medikamentozno – lijekovi iz grupe antimuskarinika. Ubrizgavanje boltulinum toksina u mišić mokraćne bešike. Najsavremeniji vid lečenja je neuromodulacija  – električna stimulacija perifernih živaca. Moguć način liječenja je i tzv augmentaciona cistoplastika – zamjena dijela mokraćne bešike dijelom tankog crijeva, ” kazao je dr Spasić. 

Neurogena mokraćna bešika

Većina bolesti koje zahvataju kičmenu moždinu i mozak imaju za posljedicu nepravilan rad mokraćne bešike a koji, u koliko nije adekvatno liječen, vodi nekontrolisanom mokrenju.

” Tri su tipa poremećaja a vezana su za djelove nervnog sistema koju su oštećeni i moguće je razlikovati ih urodinamskim ispitivanjem. Demencija, moždani udar, zatvorene povrede glave, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, povrede kičmene moždine i infekcije, spina bifida i različiti tumorski procesi kao i povrede nervnih korenova i perifernih živaca predstavljaju široku neurološku patologiju koja ima za posljedicu ovaj poremeća u radu mokraćne bešike, ” objašnjava dr Spasić.

Dijagnoza zahtijeva prvo razumijevanje neruoloških procesa koji izazivaju neruogenu mokraćnu bešiku te je pored potrebnih algoritama dijagnostike za pomenuta oboljenja neophodno uraditi urodinamsko ispitivanje.

” Liječenje je antimuskarisnim ljekovima, smanjenje otpora u mišiću koji održava kontrolu mokrenja metodama kao što su sfinkterektomija, ubacivanje stentova i ubrizgavanje botulinum toksina, kateterizacija mokraćne bešike – stalni kateter ili povremena samokateterizacija, “kazao je dr Spasić.

Pročitajte još