Bajraktari: 100 dana malo za ozbiljne projekte, ali dovoljno za uspostavljanje zdrave osnove za njihovu realizaciju

 Bajraktari: 100 dana malo za ozbiljne projekte, ali dovoljno za uspostavljanje zdrave osnove za njihovu realizaciju

foto Portal Ulcinj

Obraćanje predsjednika Opštine Ulcinj sa konferencije za medije koju je organizovao povodom 100 dana od kako je na čelu grada, prenosimo integralno :

Poštovani građani opštine Ulcinj, predstavnici medija, dame i gospodo,

Današnju konferenciju za štampu sam sazvao da bi sa vama podijelio rezultate prvih 100 dana od kada sam na čelu Opštine Ulcinj. Kao što sam rekao prilikom polaganja zakletve, biti predsjednik Opštine je velika čast i privilegija, ali ujedno i velika odgovornost, jer naš rad i odluke neposredno utiču na kvalitet života građana Ulcinja, i stoga one moraju biti dobro promišljene, odmjerene i prema svima jednake.

Kao što je i bilo za očekivati, prvi 100 dana proveli smo analizirajući zatečeno stanje, vodili razgovore sa zaposlenima koji dugo rade u Opštini, imali konsultacije sa dobrim pravnicima i poznavaocima lokalne samouprave, pokušavajući na taj način da adekvatno shvatimo dubinu i suštinu problema sveukupnog funkcionisanja lokalne administracije. Nimalo iznenađujuće, došli smo do zaključaka da je većina problema u uzročno-posljedičnoj vezi sa neradom, neodgovornošću i nesnalaženjem ranijih opštinskih vlasti.

Sama struktura i organizacija lokalne samouprave bila je loše postavljena, zastarjela i nefukcionalna, neadekvatna da odgovori na moderne potrebe jednog društva, posebno mladih, kada su u pitanju sport, kultura, obrazovanje i omladina. Reorganizacijom Opštine formirali smo nove sekretarijate – Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, Sekretarijat za kulturu, sport, omladinu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za investicije, istovremeno ukidajući nepotrebne i nefunkcionalne sekretarijate. Ovim Opština Ulcinj dobija aktivnu ulogu u kreiranju društvenih politika u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i omladine. Sve ove oblasti sada imaju svoje budžete koji će se iz godine u godinu kretati uzlaznom putanjom.

Za kratko vrijeme, značajan pomak je ostvaren i u Sekretarijatu za budžet i finansije, gdje je urađena detaljna analiza načina fukcionisanja i sistema rada Sekretarijata. Uspostavljenja je veća disciplina i adekvatniji model podjele rada među zaposlenima, što je odmah rezultiralo povećanjem naplate određenih opštinskih prihoda. Realizacija budžeta u odnosu na isti period prošle godine veća je za 1.500.000 eura.  Komparacije radi, za isti period prošle godine, prihodi su iznosi 7.166.000 euro što je bilo jedva 47 % planiranog, dok je ove godine realizacija 8.650.000 euro što iznosi 72 % planiranog, i kreće se progresivnom putanjom. Sekretarijat planira uvođenje sistema nagrađivanja redovnih platiša i kažnjavanja neredovnih. Situacija u kojoj opštinski funkcioneri ne plaćaju svoje obaveze prema Opštini, kao što je ranije bio slučaj, je nešto što se neće tolerisati.

Detaljnja analiza poslovanja biće urađena i za sva javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač i vlasnik Opština, kako bi se idetifikovali problemi, predložili novi modeli funckionisa i vršio monitoring njihove efikasnosti.

Kao odgovorna lokalna vlast, pristupili smo rješavanju brojnih nagomilanih problema koji stoje kao prepreke na putu razvoja naše opštine. Opština Ulcinj  je po prvi put uspostavila partnerski odnos sa Vladom Crne Gore, koji nije submisivan i poslušnički, kao što je ranije bio slučaj, već je to partnerstvo zasnovano na saradnji i zajedničkoj želji i interesu da Ulcinj stvarno postane jedan od najrazvijenih gradova u Crnoj Gori, mjesto koje mu i pripada ako se uzmu u obzir brojni resursi koje posjeduje.

Uspjeli smo da ispravimo dugogodišnju nepravdu učinjenu našim očevima i đedovima prije 42. godine, kada je od njih imovina bukvalno otimana u Valdanosu od strane tadašnje vlasti. Međutim, to nije dovoljno, već smo dužni da tu uvalu, koja je među najljepšim na Mediteranu, zaštitimo i očuvamo za buduća pokoljenja. Pritisak turizma na prostor je ogroman, i zato ne smijemo dozvoliti da se on pod tim pritiskom uruši. Region obiluje negativnim primjerima uništavanja prostora. Zato smo sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, pokrenuli postupak usvajanju studije zaštite koja nudi održiv model upravljanja tim prostorom.

Svjesni značaja turizma za našu Opštinu, tijesno sarađujemo sa Vladom Crne Gore na privlačenju investitora koji će izgraditi nove smještajne kapacitete visoke kategorije. Očekujemo početak izgradnje prvog velikog hotela sa 5 zvijezdica na Velikoj plaži, početak gradnje novog hotela na nekadašnjoj lokaciji hotela Galeb, investitora za zemljište u Mavrijanu i bivšeg hotela Jadran na rtu Suka, i druge značajne lokacije. Ovim će se ulcinjski turizam uzdići na viši nivo, čime će se oživjeti i druge djelatnosti koje su komplementarne sa turizmom, kao što su poljoprivreda, proizvodnja zdrave organske hrane, ruralni turizam, zanatske djelatnosti, proizvodnja rukotvorina i dr.

Opština Ulcinj je uspjela da odblokira projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, sa Njemačkom razvojnom bankom –KFW, čija je vrijednost samo prve faze oko 20 miliona eura, a koji je prijetio da doživi totalni debakl i fijasko zbog neizvšavanja obaveza preuzetih ugovorom od strane Opštine. Ovim smo konačno ušli u fazno rješavanje problema vodosnabdijevanja i kanalizacije za opštinu Ulcinj, u skadu sa modernim evropskim standardima, što čini ovaj projekat jednim od najvažnijih u modernoj istoriji Ulcinja.

I pored nepovoljnih kretanja na globalnom tržištu, geopolitičke nestabilnosti, galopirajuće inflacije, nastupajući period se slobodno može okarakterisati kao investicioni za opštinu Ulcinj. Krećemo od asfaltiranja bulevara Teuta koji vodi prema Velikoj plaži, čime će ova značajna saobraćajnica konačno dobiti nedostajući sloj asfalta. Vodimo dnevnu komunikaciju sa Vladom Crne Gore po pitanju novog mosta na Adi Bojani, koji će putovanje od Ulcinja do velikog međunarodnog aerodroma u Tirani skratiti na jedan sat od sadašnjih dva i po sata. Ovim grandioznim infrastrukturnim projektom Ulcinj postaje čvorište na tranzitu između zapadnih i istočnih zemalja Evrope, čime dobijamo na značaju kao važni centar regiona.

U saradnji sa Morskim dobrom, uskoro počinje sveobuhvatno paterno uređenje Velike skele, čime će ovo pristanište izgledati značajno atraktivnije u odnosu na sadašnje stanje. Pokrenuli smo inicijativu za rješavanje problema koji godinama tapka u mjestu i koji vizuelno i arhitektonski urušava Stari grad Ulcinj. To je nelegalni objekat u Starom gradu, na lokaciji koju zovemo Topovsko polje, za koji Opština nema namjeru da izda dozvolu. Sa vlasnicima vodimo komunikaciju za otkup parcele od strane Opštine, i mogu vam reći da to ide u dobrom pravcu.

Opština Ulcinj radi na povećanju transparentnosti i inkluzivnosti u radu. Svi opštinski sekretarijati i službe imaju zadatak da intenzivno sarađuju sa relevatnim društvenim akterima kao što su nevladine organizacije, udruženja privrednika, sportski klubovi, studenti, umjetnici… kako bi svoj rad dizajnirali u skladu sa njihovim potrebama i bili njohov servis. Posebna pažnja biće posvećena dijaspori, koja je do sada bila potpuno isključena iz bilo kakve participacije u društvenom životu naše Opštine. Želimo da se oni osjećaju punopravnim građanima naše opštine i da se njihove ideje, mišljenja  i predlozi uzimaju u obzir prilikom osmišljavanja razvojnih politika Opštine.

Posebna pažna biće posvećena ekologiji, zaštiti prirode i životnog prostora. Želimo da naš Ulcinj brendiramo kao prvu zelenu destinaciju u Crnoj Gori, i zato će naš rad, tokom čitavog mandata, biti u eco-friendly maniru.

Poštovane građanke i građani opštine Ulcinj,

Složićete se da je 100 dana malo za ozbiljne i strateške projekte, ali je zato 100 dana sasvim dovoljno za uspostavljanje zdrave osnove za put prema realizaciji velikih projekata. Sa punim pravom mogu danas pred vama da konstatujem da smo u tome uspjeli, i da nas u budućnosti očekuje puno lijepih i korisnih stvari koji će život u našem gradu učiniti prijatnijim i poželjnijim.

Sve navedeno ne bi bilo moguće ostvariti bez snažne podrške političkih partija koje čine vladajuću koaliciju Opštine Ulcinj. Za URU i njene koalicione partnere razvoj Ulcinja je jedini legitiman cilj kojem treba težiti, i za koji postoji visoka unutarkoaliciona saglasnost. Međutim, na kvalitet rada svake vlasti utiče kvalitet rada opozicije. Žao mi je što smo tu ostali „uskraćeni“, i što se opozicija odlučila na totalnu pasivnost i bojkot rada lokalne Skupštine, pa ću zato iskoristiti ovu priliku da ih pozovem da se vrate u Skupštinu i pokušaju dati doprinos u donošenju odluka za dobrobiti svih građana, uključujući i njihovih glasača.   

Dozvolite mi na kraju da se ovim putem zahvalim svim mojim saradnicima na predanom i nesebičnom radu i angažmanu, Skupštini Opštine Ulcinj i njenom predsjedniku što su od samog početka shvatili važnost uzajamne saradnje i konstruktivnog djelovanja, svim onima koji su u minulih 100 dana posjetili moj kabinet i Opštinu, pruži podršku i ohrabrenje da smo na pravom putu.

Avatar

Suzana Ganić

Pročitajte još