Opština Ulcinj poziva zainteresovane da učestvuju na konkursu za izbor maskote za “ULtra Green Campaign”, nagrada 500 eura

 Opština Ulcinj poziva zainteresovane da učestvuju na konkursu za izbor maskote za “ULtra Green Campaign”, nagrada 500 eura

foto Portal Ulcinj

Opština Ulcinj poziva grafičke dizajnere i sve zainteresovane da učestvuju na konkursu, koji je objavljen u saradnji sa kompanijom Mozura Wind Park doo, za izbor maskote za “ULtra Green Campaign”.

 Konkurs je otvoren do 24.06.2021.god.-Nagradni fond za prvu nagradu je 500.eura.
Ova aktivnost se finansira od strane Doo “Mozura Wind Park”

U cilju postizanja što većeg efekta, pobjednično rješenje maskote treba u sebi da prožima sljedeće elemente: Električna energija iz obnovljivih izvora (zelena energija), zaštita životne sredine (environmental friendly philosophy), dobru i lijepu budućnost, posebno najmlađe populacije; uključenost lokalne zajednice (opštine Ulcinj).

Maskota treba da bude namjenski kreirana za potrebe konkursa, da ispunjava profesionalne standarde dizajna, na visokom likovnom i estetskom nivou i da bude primjenljiva na svim savremenim sredstvima vizuelne komunikacije.

Idejno rješenje maskote dostaviti u formi crteža u boji – projekcija koja obuhvata cijelu figuru. Crtež može biti izrađen ručno ili na kompjuteru u bilo kojoj tehnici. Uz idejno rješenje izgleda maskote dostaviti i prijedlog imena (naziva) maskote koje će svojim smislom podsjećati na maskotu. 

Ostali detalji:
Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica.

Žiri za ocjenu i odabir radova biće sastavljen od članova menadžmenta MWP, Opštine Ulcinj i Udruženja za promociju evropskih standarda i unaprijeđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. 

Rješenje mora biti originalno djelo autora i ne smije sadržavati djelove nijednog drugog autorskog djela.

Podaci o autoru moraju sadržati: ime i prezime, imejl adresu, broj telefona i kratku biografiju.·

Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa. Komisija zadržava pravo da od autora čiji je rad izabran traži doradu ili izmjene pojedinih elemenata idejnog predloga maskote, što je autor obavezan da prihvati, osim u slučaju da izmjena mijenja karakter njegovog prijedloga.

Autor čiji prijedlog idejnog rješenja bude izabran i nagrađen saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada na MWP.

Dokumenta i radove slati na imejl adresu artan.osmani@ul-gov.me , Služba kabineta predsjednika Opština Ulcinj. Autor pobjedničkog rješenja kao naknadu za svoj rad, nakon finalne odluke žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija, dobija novčanu naknadu

Avatar

Portal Ulcinj

Pročitajte još